Projekt představila Kamila Ambrožová, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Odry, která stručně představila, co by nová expozice zahrnovala.

Z důvodové zprávy pro jednání zastupitelů vyplývá, že expozice má mít dvě části – první má tvořit soustava pěti nasvícených vitrín na chodbě k odboru školství a k městské policii, ve kterých budou prezentovány archeologické nálezy z Oder a blízkého okolí.

Druhou část expozice představuje nová expozičně upravená místnost v prostorách bývalého skladu, která navazuje na pokladnu a návštěvnické centrum Muzea Oderska. V místnosti mají být dvě klimatizované vitríny, v nichž návštěvníci mohou zhlédnout historicky a umělecky nesmírně cenné plastiky z pozdní gotiky.

„V čele místnosti bude umístěna socha sv. Anny Samotřetí z oderského farního kostela sv. Bartoloměje cca z let 1510-1520, kterou doplní další plastika ze stejného období, totožného dílenského původu či místa (sv. Anna Samotřetí ze Slavkova nebo Madona z Tošovic - obě plastiky v současnosti v depozitáři Slezského zemského muzea),“ stojí v důvodové zprávě.

Vytvořením nové expozice se rozšíří výstavní plocha pro návštěvníky, součástí akce bude také výměna osvětlení na chodbě za vhodnější zdroje světla a výměna dveří vedoucích do návštěvnického centra a muzejní chodby za dveře odpovídající svým vzhledem i bezpečností aktuálním požadavkům moderních expozic.

Dveře budou zdobené a protipožární. Celkové náklady jsou okolo 916 tisíc korun. „Bavíme se o rozpočtových nákladech, konečná částka vzejde z výběrového řízení,“ upozornila Kamila Ambrožová.