Investor po dohodě s britským majitelem licence projektu Eden se dohodli na definitním místě, kde vyroste centrální budova, kterou architekti nazvali Gaia, což v řečtině znamená země. Vnitřní prostor centrální budovy, jejíž podobu navrhlo londýnské architektonické studio Grimshaw, bude v mnoha ohledech unikátní.

Hotová je již studie proveditelnosti. Nositelem projektu, který má být financován z Fondu spravedlivé transformace, je Slezská univerzita v Opavě a partnery Moravskoslezský kraj a město Karviná, které má od OKD vykoupit potřebné pozemky a chce je vložit jako kapitál do celého projektu.

Eden – vlajková loď regionu?

Podle Tomáše Gongola, prorektora Slezské univerzity pro strategii a komunikaci se může veřejnost těšit na různorodé vzdělávací aktivity i procházky nově vypěstovaným lesem s porostem a rostlinami příbuznými s prehistorickou flórou, ze které vznikalo uhlí. Nový areál bude stát mezi golfovým hřištěm v Karviné-Lipinách a uzavřeným dolem Darkov.

„Architektonický návrh Edenu Silesia v Karviné odráží hlavní téma projektu: propojení člověka s přírodou. Při tvorbě architektonické studie jsme se nechali inspirovat přírodou a její schopností vytvářet krásný a efektivní design,“ komentuje finální podobu projektu,“ řekl prorektor Tomáš Gongol. Podle něj má Eden Silesia šanci stát se vlajkovou lodí regionu a symbolem přechodu od černé k zelené Karviné.

V centrální budově, která oproti původním představám získala nový design nebude mít tvar skleněné bubliny, ale připomíná spíše indiánské týpí, sopku nebo kovářský hamr, bude soustředěna hlavní část vzdělávacích aktivit Slezské univerzity i pro veřejnost. Na dalších desítkách hektarů okolo vyrostou další okrasné i užitkové zahrady včetně vodních ploch, které nabídnou návštěvníkům prostor pro odpočinek i kulturní vyžití.

Blíže k městu i lidem

Oproti původním představám se projekt ze strategických důvodů posunul blíže městu, což jeho zástupce, náměstek primátora Lukáš Raszyk, velmi ocenil a vidí v tomto velký potenciál pro vzdělávání i prostor pro pro rozvoj volnočasových aktivit. „Jsem přesvědčen, že se nová lokalita výrazně pozitivně odrazí na životě ve městě a jeho okolí. Přesun do blízkosti města zajistí lepší začlenění do celkové infrastruktury města pro jeho následnou obsluhu a využití,” říká náměstek karvinského primátora.

V souvislosti s umístěním kampusu de facto za řekou zmínil dosluhující rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja myšlenku, že by v budoucnu mohla Zámecký park ve Fryštátě spojit s areálem Eden Silesia lávka, která by překlenula železnici, silnici i řeku. „Toto je ale zatím pouze vize do budoucna. Součástí projektu to není,“ vysvětlil Tuleja.

Nový studijní obor

Slezská univerzita počítá v kampusu s výukou nového studijního programu zaměřeného na regenerativní rozvoj regionu a krajiny, který připravuje společně s Mendelovou univerzitou v Brně. A vidí zde prostor i pro profesní praxi studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné i opavských součástí Slezské univerzity. „Nový obor ale chceme otevřít, i kdyby se náhodou projekt Eden Silesia nakonec nerealizoval,“ potvrdil 1. března nastupující nový rektor Slezské univerzity Tomáš Gongol.

Areál kampusu však nebude určen jen pro vysokoškolské studenty. „V rámci vzdělávacích aktivit připravujeme bohatý program pro všechny věkové skupiny. Nabídneme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost i žáky mateřských, základních a středních škol. Dále plánujeme pořádání letních škol, příměstských táborů, odpoledních kroužků apod., do kterých se primárně zapojí obyvatelé z blízkého okolí. Vítáni budou také individuální návštěvníci, pro které budou připraveny komentované prohlídky či vzdělávací „samostudium“, odpočinkové zóny, místa pro aktivní trávení volného času i možnost občerstvení. V areálu bude také možné pořádat nejrůznější kulturní vystoupení nebo komunitní akce,“ dodal Tomáš Gongol.