Zasedání zastupitelstva Krnova se bude konat ve středu 27. března od 16.30 hodin v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů. V úvodu se novým zastupitelům představí předseda představenstva Evropského distribučního centra Dalibor Tesař. Ti, kteří působili v zastupitelstvu už v minulém volebním období, Tesaře znají, protože v roce 2017 přišel ujistit zastupitele i občany, že výpary z asfaltu nejsou škodlivé.

Nový starosta Krnova Tomáš Hradil se hned v lednu setkal s Daliborem Tesařem i se zástupci Spolku proti výrobě asfaltu v centru Krnova.

„Co se týká současné produkce asfaltu, ta je předmětem soudního sporu. Co se týká rozšíření produkce, tam bylo řízení pozastaveno a aktuálně nic takového nehrozí,“ popsal starosta zastupitelům aktuální situaci.

close Memorandum podepsané krnovskou organizací ANO a EDC se objevilo v předvolební kampani na plakátech. info Zdroj: ANO 2011 zoom_in Doplnil, že Tesař zkoumá, co obnáší tavírnu asfaltu přestěhovat do jiného města. EDC testuje podmínky v průmyslových areálech například na Ostravsku. Ochotu jednat EDC deklarovalo i v memorandu podepsaném Tesařem a hnutím ANO.

„Pan Tesař nám řekl, že přesunutí produkce asfaltu bude něco stát, a budou to náklady v řádu desítek milionů korun. Konkrétní částku neví, ale předběžně odhaduje, že by to mohlo být až 50 milionů. Je ochoten začít jednat o přesunu, pokud se na tom město bude finančně podílet. Pouze reprodukuji, co nám pan Tesař říkal,“ informoval starosta zastupitele o výsledku schůzky.

Právě proto byl Dalibor Tesař pozván na zasedání zastupitelstva, aby transparentně zodpověděl dotazy zastupitelstva i občanů a vyslechl si jejich názor, zda finanční spoluúčast města přichází v úvahu nebo ne.

Starosta Tomáš Hradil jednal také se zástupci Spolku proti výrobě asfaltu v centru Krnova. „Po rekapitulaci aktuálního stavu jsme je ujistili, že město bude vyvíjet maximální tlak v rámci svých právních možností, aby nedošlo k rozšíření produkce a že budeme usilovat o přesun výroby mimo obydlené lokality,“ shrnul starosta jednání s odpůrci asfaltu a EDC.

ŘÍZENÍ NAPADLI OBČANÉ, PŘÍPAD DÁL ŘEŠÍ KRAJ, SOUDY I STAVEBNÍ ÚŘAD

V současnosti má EDC požádáno o dodatečné povolení stavby, aby mohla přidat další dvě pece na tavení asfaltu a provést úpravu vzduchotechniky, která by měla snížit zatížení ovzduší odérem. „Řízení v této záležitosti jsme ale museli pozastavit do doby, než bude ukončeno soudní řízení týkající se původního dodatečného povolení tavírny asfaltu v Krnově,“ uvedl vedoucí krnovského odboru výstavby Pavel Osadník.

Soudní proces je ve stadiu kasační stížnosti. Tu podal Krajský úřad Moravskoslezského kraje proti rozhodnutí krajského soudu o neplatnosti původního dodatečného povolení. 

„Krnovský stavební úřad vydal dodatečné povolení, které umožnilo umístění provozu tavírny do již existující haly v průmyslovém areálu. Proti tomu se odvolali tři občané s tím, že byli opomenutí účastníci řízení. Jejich námitku stavební úřad vyhodnotil tak, že účastníky řízení být neměli, proti čemuž se odvolali ke krajskému úřadu. Ten nám naše rozhodnutí vrátil s tím, že je nutno tyto občany za účastníky řízení považovat. Stavební úřad následně posoudil odvolání občanů jako opožděná. Občané se opět obrátili na krajský úřad, který vyhodnotil jejich odvolání stejně jako my, tedy jako opožděná. Reakcí občanů byla žaloba ke krajskému soudu, který rozhodnutí krajského úřadu zrušil s odůvodněním, že opomenutí účastníci nebyli prokazatelně v zákonné lhůtě seznámeni s celou dokumentací. Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podal krajský úřad kasační stížnost, která do dnešního dne není vyřízena,“ popsal složitý proces vedoucí odboru výstavby Pavel Osadník.