Veřejnost se může s tímto záměrem seznámit na internetových stránkách krajského úřadu http://eia.cenia.cz/eia/ info.php?id=MSK570 a vznášet k němu připomínky.

„Záměr byl zveřejněn v rámci posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Je to v dost exponované lokalitě, takže lze očekávat zvýšený zájem veřejnosti. Na druhé straně srovnatelný projekt na obchodní centrum firmy Fastav před dvěma lety v Krnově prošel celkem bez povšimnutí,“ uvedla Jana Vágnerová z krnovského odboru životního prostředí.

Záměr zahrnuje menší budovu s diskontní prodejnou potravin a větší zaměřenou na samostatné obchody nepotravinářského sortimentu, například textil, obuv, elektro nebo drogerie. Z celkové plochy pozemku 15 tisíc metrů bude zastavěna asi třetina.