O státní příspěvek ve výši osm tisíc korun měsíčně pro ty, kteří fárali do podzemí, a 5 300 korun lidem, kteří pracovali na povrchu, už požádalo téměř 1300 lidí.

„Mohu potvrdit, že o příspěvek je velký zájem,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO, který letos převzal od společnosti OKD celkem téměř 2 500 zaměstnanců.

Největší vlnu žádostí podnik zaznamenal během dubna v návaznosti na ukončení těžby na dolech Darkov a ČSA. „Naše Sociální centrum v Ostravě se snaží žádosti vyřizovat průběžně co nejrychleji. Stovky lidí už mají peníze na účtech,“ uvedl ředitel DIAMA Ludvík Kašpar.

Podle Pavla Kaši, náměstka pro ekonomiku a personalistiku odštěpného závodu ODRA, který příspěvek administruje a vyplácí, o sociální příspěvek požádalo dosud 1 296 lidí a více než tisíc žádostí je už kladně vyřízeno. Zamítnuté žádosti jsou zatím pouze dvě.

„Převažují žádosti důlních pracovníků, tedy s nárokem na vyšší příspěvek. Nejstaršímu žadateli je 63 let a nejmladšímu 23 let. Vesměs převažují padesátníci. Kromě důlních pracovníků žádali o příspěvky i povrchoví včetně úpravářů či pracovníků kancelářských profesí, mezi nimi je i sedmdesát žen,“ doplnil Pavel Kaša.

Příspěvek pro pracovníky dolů slouží jako další opatření, které pomůže zmírnit nežádoucí sociální dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání v důsledku útlumu těžby černého uhlí v ČR. Zvýhodněni jsou věkově starší zaměstnanci, kteří budou mít pravděpodobně na trhu práce nejmenší šanci na uplatnění. Nejrizikovější skupina podle daných podmínek může dostávat příspěvek až 60 měsíců, ostatní tři až 36 měsíců.

Z 2500 zaměstnanců, které letos na jaře převzala spoekčnost DIAMO, jich 700 pokračuje pod závodem Darkov státního podniku DIAMO na útlumových, likvidačních a rekultivačních pracích. Necelých 1800 lidí ukončilo pracovní poměr, část z nich využila program OKD Nová šichta.