Soutěž se uskuteční ve dvou základních kategoriích: pro malé podniky do počtu padesáti zaměstnanců a s obratem do dvou milionů eur, a pro střední podniky do celkového počtu zaměstnanců a s obratem do deseti milionů eur.

Přihlásit se do soutěže mohou všechny firmy podnikající na území České republiky, zapsané v obchodním rejstříku. Firmy se do soutěže budou hlásit podle oblasti působnosti, například primární odvětví, energetika, zpracovatelský průmysl a podobně. Podrobnosti lze získat na www.firmaroku–msp.cz.