Jak se ve vaší společnosti odráží současná hospodářská krize a jakým způsobem se jí snažíte čelit?

Téma ekonomické krize je denně diskutováno na pracovištích i v mediích. Především výrobní společnosti ze strojírenství, automobilového a elektrotechnického průmyslu pociťují propad prodeje o 20 až 30 procent. Taktéž společnost Alfa Plastik se nepohybuje ve vzduchoprázdnu a je povinná čelit rostoucím tlakům na udržení efektivity. Provoz a výroba představují v naší společnosti nejnákladnější procesy, proto je nutné hledat úspory. Pozornost je především věnována nákladům, jak provozním, materiálovým, tak samozřejmě i mzdovým. Je nutné odkládat větší investice, vyprazdňovat sklady a hledat stále nové zakázky.

Nepříjemným projevem krize je také hromadné propouštění zaměstnanců. Jak to vypadá s personálem ve společnosti, kterou řídíte?

Jak jsem se již zmínil, úspora mzdových nákladů je spojena s nepopulárním opatřením, a to redukcí pracovních sil. Do konce roku 2008 byla situace řešena tím, že pracovníkům nebyla již prodloužena smlouva a ukončili pracovní poměr ve smluvně stanoveném termínu. Následně v prvním čtvrtletí roku 2009 je nezbytné pokračovat v zeštíhlování počtu zaměstnanců naší společnosti a to v důsledku vývoje na obchodním trhu a tak nižšího objemu zakázek. Řádově se jedná o třicet zaměstnanců a to jak z řad dělnických profesí, tak THP. Skladba propouštěných zaměstnanců byla provedena zodpovědně a v návaznosti na sortiment zakázek a jejich objemy.

Jaký předpokládáte další vývoj v společnosti Alfa Plastik?

Vedení společnosti vnímá současnou situaci a skutečnost, že pokles výroby postihl s výjimkou zpracování ropy všechna průmyslová odvětví. Proto pozornost je zaměřena především na nové akvizice, hledají se nové zakázky a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Alfou a omegou našeho úsilí je dosažení spokojenosti zákazníka. Je nutné nabídnout výrobky s vyšší jakostí než je na trhu, za nižší cenu a vyšší úrovni komplexnosti servisu než poskytují naši konkurenti. Vedou se intenzivní jednání se strategickými zákazníky, především současnými, ale také s potenciálními, popřípadě ztracenými. Některé plánované investiční akce chceme realizovat formou dotačních programů a jednotných programových dokumentů. Tyto dokumenty obsahují mimo jiné tzv. dotační tituly, to jsou důvody, které umožňují čerpání dotací. Takto získané prostředky mohou naší společnosti zlevnit realizaci některých investičních akcí, a učinit je tak ziskovějšími, respektive neztrátovými.

Zuzana Pršalová