Ostravské agentuře Comfort Job Agency se však díky obrovskému úsilí podařilo tuto nelehkou situaci ustát, ke svým klientům se neotočili zády a snažili se jim pracovní místa udržet. „ Alespoň na 60 procentech, protože nám bylo jasné, do jakých problémů by se dostali. Vždyť ztratit práci a příjem prakticky ze dne na den, to je velmi frustrující, dokázali jsme se vžít do jejich situace a začali jsme jednat. Pro někoho možná byl nouzový stav určitým druhem odpočinku, měl dost času na záliby, koníčky, my jsme ale objížděli firmy a společnosti, se kterými dlouho spolupracujeme a snažili se vše řešit,“ říká ředitelka agentury Marcela Kubicová. 

Lemuři kata
Ostravská Zoo má opět komentované prohlídky

Vzhledem k dobrým partnerským vztahům se tak na nákladech spolupodílely i firmy a k masivnímu propouštění agenturních zaměstnanců Comfort Job Agency nemuselo dojít.

„Vyplatilo se nám, že náš vztah ke klientům je vstřícný, férový, ke každému se chováme otevřeně, v některých případech pomáháme řešit i ubytování, vozíme je do práce. I proto je u nás běžné, že se k nám klienti vracejí po přechodu od jiného zaměstnavatele nebo když hledají lepší pracovní pozici,“ pokračuje Marcela Kubicová.

Výhodou Comfort Job Agency bylo i to, že jako menší agentura nenajímá pracovníky ze zahraničí, nabízí dlouhodobější zaměstnání i pomoc koordinátorů, kteří mají přidělen určitý počet zaměstnanců a o ty se stará. Kontroluje je na pracovišti, sbírá podněty k řešení, zajistí náhradu za nemocného, doporučí, komu půjčit na kauci k pronájmu bytu atd. Agentura má tak rychlou zpětnou vazbu a prostřednictvím koordinátorů i úzký vztah ze zaměstnancem.

Přestože se kvůli koronaviru zásadně omezila výroba v klíčovém odvětví automotive, hotelnictví a různých gastronomických provozech, Comfort Job Agency se podařilo získat i nové zakázky. „Koronavirová krize nás určitým způsobem i posílila, ukázala se pravá tvář lidí i firem, my jsme se posunuli zase o kousek kupředu a jsme rádi, že i v tak těžké době můžeme práci nabízet,“ zakončila Marcela Kubicová.

Nové dopravní značení ve FNO.
V areálu fakultní nemocnice začíná platit nová organizace dopravy