V tomto území jsou již vybudovány veškeré inženýrské sítě a komunikace. O průmyslovou zónu má velký zájem firma Taneco, která je ochotná zde investovat přes miliardu korun. Vše je připraveno k napojení pro budoucí uživatele.

Rozšíření průmyslové zóny umožnila dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které si stanovilo důležitou podmínku: V průmyslové zóně nesmějí být umísťovány investice, které by využívaly pozemky pro pěstování rostlin a chov živočichů. Bude zde podporován zejména zpracovatelský průmysl, strategické služby a technologická centra.

Uzávěrka předběžných nabídek je 31. ledna.