RBP svým klientům v polistopadové historii slouží již více než čtvrt století, značka RBP je ale v českých zemích již více než 200 let. Pojišťovna prošla řadou změn, modernizací, ale její pojištěnci se mohou dlouhodobě spolehnout na kvalitní služby s vysokým standardem i zájmem o jejich spokojenost.

Výkonný ředitel RBP, zdravotní pojišťovny Antonín Klimša.Zdroj: www.rbp.213.cz

Zdravotní pojišťovna RBP působí prioritně v ještě stále ekologicky silně zatíženém regionu. Vyplývá z toho potřeba věnovat se větší měrou prevenci rizik způsobených nemocemi z povolání a možným poškozením zdraví v důsledku pracovního prostředí?

Samozřejmě a vždy tomu tak bylo. Práce v prvovýrobě, těžkém průmyslu a zvláště v hornictví je velmi náročná. Proto pro tyto firmy a jejich zaměstnance pracující ve zvýšeném riziku dlouhodobě připravujeme speciální programy prevence, rekondičních a lázeňských pobytů, vitamínových fortifikací apod. Mimochodem, aktuálním příkladem z poslední doby může být naše aktivita, kdy jsme se prozatím jako jediná zdravotní pojišťovna u nás rozhodli přispívat na velkoplošná testování na COVID-19.

Poprvé jsme to učinili na Karvinsku, označovaného jako „červené“ ohnisko nákazy. Uvědomili jsme si totiž možná zdravotní rizika vyplývající z opětovného zahájení těžby a případného rozšíření nákazy nejen mezi pracovníky černouhelných dolů, ale také mezi jejich rodinné příslušníky.

Finanční částka vynaložená na léčbu takto významného počtu pojištěnců by pak byla daleko vyšší než náklady na preventivní testy. Z fondu prevence jsme tam proto přispěli na 20 tisíc testů zdejších zaměstnanců těžařské společnosti a dalších asi 30 spolupracujících firem, mezi kterými máme silný kmen našich pojištěnců.

Nadstandardní preventivní programy ale nabízíme i dalším skupinám našich klientů. Jednou z nich jsou děti a mládež s kožními nebo respiračními problémy, pro které máme komplexní a celoroční nabídku rekondičních pobytů „moře-lázně-hory“ dle vlastního výběru rodiny, na které přispíváme částkou až 10 tisíc korun. Dětem rovněž přispíváme i na tábory, včetně příměstských pohybových.

Další skupinou jsou třeba naši senioři, kterým zajišťujeme lázeňské pobyty. S ohledem na dlouhodobou ekologickou zátěž Moravskoslezského kraje se ale na prevenci rizik zaměřujeme u všech věkových kategorií pojištěnců RBP.

ROZHOVOR K TÉMATU:

Výkonný ředitel RBP, zdravotní pojišťovny Antonín Klimša.Zdroj: www.rbp.213.czJste jednou z mála pojišťoven se silným regionálním působením, v čem je RBP výjimečná?
RBP sice není největší zdravotní pojišťovnou u nás, ale vždy si zakládala na individuálním přístupu, ke každému klientovi je otevřená a snad i přátelská. Rozhodně se ale nechceme s konkurencí předhánět v tom, kdo bude mít například lepší permanentky na plavání nebo do fit centra, větší bonus na dentální hygienu nebo která pojišťovna uhradí více za vitamíny či očkování. Vydali jsme se cestou modernizace. Průběžně otevíráme a modernizujeme nové pobočky, uzavíráme nové smlouvy s dalšími poskytovateli zdravotnických služeb v celé ČR, elektronizujeme naši komunikaci s klienty i poskytovateli zdravotních služeb, realizujeme zdravotní projekty chronických nemocí, jezdíme po celé republice s preventivními programy zdraví a spolupracujeme s mnoha firmami a organizacemi. Ale naší hlavní snahou je především přicházet s komplexními zdravotními programy a řešeními, vstoupit mezi poskytovatele zdravotní péče a klienty a zprostředkovat jim kvalitní a dostupnou péči. Dobrými příklady našich cílů jsou telemedicínský projekt Šance pro srdce či MAGNET 213. To je přesně to, čím se od konkurence podle mě odlišujeme.

A čem spočívá jedinečnost těchto projektů?
Šanci pro srdce - jeden ze současných největších telemedicínských projektů u nás a možná i ve střední Evropě – jsme zahájili přesně před rokem se zaměřením na osoby s vysokým krevním tlakem a s rizikem vzniku srdečně-cévních obtíží. Očekáváme, že přispěje ke zkvalitnění léčby, sníží riziko infarktu a cévní mozkové příhody.

Do projektu se nám už zapojilo na 2,5 tisíce pacientů a několik desítek spolupracujících lékařů z oborů všeobecného praktického lékařství, vnitřního lékařství a kardiologie. Pacienti si doma pomocí zapůjčených přístrojů pro domácí měření krevního tlaku, bezdrátový přenos naměřených hodnot a náramek pro měření srdečního tepu a pohybové aktivity měří a ve stanovenou dobu odesílají sledované údaje. S naměřenými hodnotami pak už pracují jejich ošetřující lékaři, kteří sledují jejich výsledky a v případě potřeby jim provedou změnu léčebného režimu za účelem dosažení předpokládaného efektu stabilizace krevního tlaku. Původně to měl být dvouletý projekt, ale díky velkému zájmu a pozitivnímu ohlasu připravujeme jeho prodloužení.

K realizaci MAGNETU 213 nás inspirovaly telefonáty našich pojištěnců o špatné dostupnosti vybraných lékařů nebo diagnostik. Proto jsme připravili a v letošním roce představili pilotní projekt řízené časové dostupnosti magnetické rezonance, na kterém s námi spolupracují 4 smluvní partneři. Klientům RBP tak můžeme garantovat vyšetření na magnetické rezonanci nejpozději do 4 týdnů, čímž jsme zásadně v řadě okresů zkrátili čekací lhůty i o několik měsíců. Od spuštění projektu v únoru 2020, bez ohledu na koronavirovou krizi, se nám už podařilo magnet zajistit pro 1 091 lidí. Do budoucna proto chceme tento model rozšířit i na jiné odbornosti.

Můžete přiblížit některé ze svých nejžádanějších bonusových a preventivních programů?
Obecně jsou velmi žádané základní příspěvky na pohyb - permanentky na sport, bazény a podobně, které považujeme spíše za finanční spoluúčast pojišťovny v rámci rodinných rozpočtů klientů než za preventivní program.

Hlavně se ale zaměřujeme na onkologickou prevenci, prevenci chronických nemocí nebo na očkování. V dlouhodobém horizontu to je očkování proti HPV. Jako jediní na něho vyplácíme příspěvek do 4 tisíc korun. Dívkám a ženám od 12 -30 let na prevenci proti rakovině děložního čípku, genitálním bradavicím a análnímu karcinomu, ale mohou ho získat i chlapci od 12 do 18 let na prevenci proti genitálním bradavicím a análnímu karcinomu.

Novým favoritem se ale v poslední době i zásluhou našeho speciálního časově omezeného bonusu stalo plně hrazené očkování dětí a mládeže do 18 let proti klíšťové encefalitidě v hodnotě 2,5 tisíce korun, kdy jenom za poslední tři měsíce vzrostl počet aplikovaných vakcín plošně o 20%. Oproti loňskému roku jsme tak navíc proplatili 1651 vakcín, přičemž zájem díky možnosti zrychleného cyklu očkování stále trvá.

Uvědomujeme si nákladnost vybraných programů, proto jsme se v RBP rozhodli umožnit našim pojištěncům slučování příspěvků od rodiny a přátel ve prospěch jednotlivce až do výše 10 tisíc korun a tímto sloučeným rozpočtem financovat vybrané aktivity. V letošním roce to byla drahá očkování, potraviny pro celiaky a nízkobílkovinnou dietu a letní program rovnátek.

Velmi zajímavé programy pak máme na podporu mateřství ve výši až 4,5 tisíce korun, rodičovství a zdravého životního stylu. Letos poprvé jsme nad rámec realizovali i čtyři další, mimořádné a časově omezené bonusy. Na pohybové aktivity, odvykání kouření, dentální hygienu a již zmíněnou klíšťovou encefalitidu. Hlavně s tím posledním počítáme i v příštím roce. Tolik ve stručnosti. Všechny naše preventivní a bonusové programy jsou přehledně umístěny a popsány na našem webu www.rbp.213.cz.

V době, kdy koronavirus zapříčinil, že někteří pacienti mají obavy z návštěvy zdravotnických zařízení, pocítili jste i menší zájem klientů o kontakt v pobočkách?
COVID-19 aktivoval v řadě odborností distanční formy komunikace, hlavně pak mezi lékařem a pacientem. Pandemie tak zcela zásadně urychlila procesy dálkového sdílení dat, kdy si lékaři, ale i pacienti v praxi ověřili, že to může fungovat „jinak“. Bezkontaktně, rychleji a bez čekání v ordinacích a také laciněji.

Rovněž i na našich pobočkách a v RBP obecně uplatňujeme v maximální možné míře bezkontaktní formu komunikace, a to s ohledem na bezpečnost našich klientů, ale i zaměstnanců. Proto investujeme nemalé finance do modernizace, rozvoje a aktivního využívání moderních komunikačních technologií. Připravujeme kupříkladu zcela novou mobilní aplikaci „MY213“. Protože klademe důraz na to, abychom všechny naše projekty dotahovali do konce a nabízeli komplexní řešení, tuto aplikaci postupně spustíme během několika týdnů až si budeme jisti, že technicky i obsahově splňuje naše požadavky na moderní komunikaci s klientem.

Komplexně jsme inovovali i naše webové stránky tak, aby byly bezbariérové. Lidé s různým tělesným postižením či hendikepem je mohou používat třeba jedním prstem pomocí tabulátoru. Nevidomí pak mohou náš web procházet za pomoci speciální čtečky, která jim předčítá nejen publikovaný text, ale také popisky obrázků a naviguje jej po celé stránce.

Nedávno jste prohlásil, že je RBP nejenom zdravotní, ale „zdravou“ pojišťovnou. Můžete to blíže specifikovat?
RBP je jednak dlouhodobě finančně stabilní a nutno dodat, že na její kondici mají velký podíl i samotní pojištěnci, kterých si velmi vážíme. Našim tradičním regionům, zaměstnavatelům, zaměstnancům v průmyslu, rodinám a jejich příslušníkům pak v historickém horizontu 200 let systematicky dokazujeme, že se o ně umíme zodpovědně postarat a nic na to nehodláme měnit ani v blízké budoucnosti.