První debata konaná v prostorách Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) byla zaměřená na prostor před ostravským hlavním nádražím. Cílem diskuze bylo poskytnou zájemcům pohled města na celý projekt, připraveny byly i první úvahové studie budoucí podoby prostoru před nádražím, který momentálně zabírá pouze smyčka tramvajové tratě a štěrkové parkoviště. V minulosti vzniklo již několik návrhů na proměnu tohoto prostoru, město v místě plánovalo například vznik Muzea městské dopravy.

V současnosti se před nádražím uvažuje nad vznikem jakéhosi podzemního zastřešeného náměstí s obchody na úrovni podchodů od vlakových nástupišť, dopravního terminálu na povrchu, novou městskou čtvrtí formou blokové zástavby a podzemními garážemi P+R. Tramvajová smyčka by se měla přesunout do míst dnešního parkoviště mezi ulicemi Skladištní a Wattova. To vše nezávisle na projektu přestavby uzlu Správy železnic. Studie proměny přednádraží bude hotová na podzim, na ni navazující investiční záměr potom do konce roku. Zpracovatelem studie je Ateliér CASUA.

Na druhé akci zvané „Železniční uzel Ostrava aneb představení největší plánované investice České republiky na území Ostravy ve 21. století“ pak proběhla prezentace samotného projektu zástupcem Správy železnic. Za pozornost stojí navýšení ceny přestavby z původních 8 miliard na nynějších 25 miliard. Sedmnáctimiliardový skok údajně prošel schválením bez jakéhokoliv pozdržení, což má ukazovat na potřebu takové investice, na níž se všichni přítomní jednohlasně shodli. Vzhledem k problémům dnešní doby, jako je například inflace, však prý stále existuje hrozba nečekaných posunů termínů či rozdělení projektu do menších částí.

Jak to bude s podchody

Velkou debatu vzbudily plánované podchody pod nástupišti ve stanici Ostrava hlavní nádraží, které mají nahradit dnes používané nadchody. Ostatně rozmanitá diskuze nad zmíněným problémem vedla k uspořádání této, v pořadí druhé, veřejné debaty. Veřejnost poukazuje na nedomyšlenost uvažovaného řešení z důvodu nevyužití výpravní budovy, protože vchod do podchodů bude ještě před ní, z přednádražního prostoru. Většina cestujících tedy výpravní budovu mine. Požadavek na navržení podchodů přišel podle slov projektantů ze strany vedení města.

Diskutovalo se také například nad zastávkou Stodolní, kde po prodloužení nástupišť přichází v úvahu zřízení schodiště z nástupiště na ulici Českobratrskou. Projektanti však citovali neshodu mezi dotčenými subjekty, kdy si nikdo nechce vzít údržbu takového objektu na starost. Jde o v českém prostředí známý problém nalezení shody mezi jednotlivými organizacemi dotčenými navrhovaným řešením. Podobně tomu bylo například v plánovaném podchodu ve stanici Ostrava střed, kde byla zamítnuta možnost vedení cyklostezky. Projektantem je Moravia Consult ze skupiny Sudop Group.

Na debatě byli přítomni také zástupci Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD CZ, kteří jsou podle svých slov s návrhem projektu spokojení a oznámili odhodlání za něj bojovat.