„Navazujeme na společnou prezentaci měst a regionu, kterou jsme si v minulosti již několikrát vyzkoušeli. Společnou expozici organizačně opět připravovala Ostrava. Jsem si jist, že i tentokrát přinese stánek stejný efekt a potenciální obchodní partneři ze zahraničí a zájemci o investování v České republice tak budou mít možnost získat komplexní informace. Jde o unikátní platformu pro prezentaci projektů a investičních příležitostí místních samospráv i privátních subjektů a výjimečnou možnost navázat či posílit obchodní vazby,“ uvedl primátor statutárního města Ostrava Tomáš Macura.

Ostrava v posledních letech prochází zásadními změnami v přístupu myšlení o svém rozvoji. Její území je z urbanistického hlediska velmi rozlehlé, proto je hlavní prioritou města zastavování brownfieldů a proluk, a to zejména v centru města. Příkladem toho, že se to daří, je nově vznikající čtvrť v okolí rekonstruované budovy historických městských jatek na galerii současného umění, dostavba bytového komplexu Nové Lauby či nový univerzitní kampus u řeky Ostravice v centru města. Ostrava je na příchod investorů připravena nejen z pohledu nabízených ploch, vstřícnosti prostředí a maximální ochoty spolupracovat, ale i z pohledu funkčnosti územního plánu, který je v porovnání s ostatními českými městy ve velmi dobré kondici.

Na letošním veletrhu EXPO REAL Ostrava nabízí pro bydlení, administrativu a služby plochy na ulicích Českobratrská, Masná, Polská, Opavská a Plzeňská. Pro zájemce o průmyslové nemovitosti pak má připraveny pozemky ve Strategické průmyslové zóně Mošnov. Podmínky pro development v dílčích plochách jsou vždy definovány s ohledem na místní specifika. Od investorů město očekává zástavbu objekty, které budou urbanisticky hodnotné a funkční s ohledem na stávající okolní zástavbu.

„Dříve byl Moravskoslezský kraj vnímán jako ryze průmyslový region. To se ovšem i kvůli ukončování těžby černého uhlí mění a náš kraj nyní prochází zásadní proměnou. Díky podpoře inovací, nejmodernějších technologií a odvážných vizí se stáváme důležitým technologickým hráčem. A právě takto chceme prezentovat náš kraj na veletrhu EXPO REAL. Jedním z cílů naší účasti je představit Moravskoslezský kraj jako místo, které v tuto chvíli stojí před velkou výzvou, a to, jak co nejefektivněji využít transformační peníze z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Kraj je připraven z těchto peněz podpořit přípravu developerských projektů, a tím nabídnout potenciálním partnerům a investorům možnost podílet se na rozvoji našeho regionu. Na veletrh jedeme nabídnout řadu zajímavých lokalit a projektů v atraktivních rezidenčních, komerčních nebo výrobních areálech, a představit tak nejen vizionářské, ale i standardní investorské projekty,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že kraj na veletrhu představí například rozvojové možnosti v pohornické oblasti nebo developerské projekty napříč celým regionem.

Pohornickou oblastí je nazýváno území o rozloze 60 km² mezi městy Karviná, Havířov a Orlová. Řeší jej transformační program POHO 2030, jehož vizí je krajinu, která dříve patřila těžbě uhlí, přivést opět k životu a otevřít ji lidem. POHO 2030 chce díky svým klíčovým projektům do dané oblasti nalákat investory a získat tím potřebný kapitál pro komplexní rozvoj, včetně chytrých řešení a nové energetiky. Tyto projekty kraj na veletrhu představí, jedná se například o Cirkulární Park Lazy, Industriální park Jan Karel, strategický projekt POHO Park Gabriela nebo EDEN Silesia.