V roce 2019 ostravský soud rozhodl, že pohledávky Citibank jsou platné. Proti tomuto rozsudku se odvolali insolvenční správce a státní zástupce. Vrchní soud v Olomouci loni v říjnu v odvolacím řízení rozsudek ostravského soudu zrušil a kauzu mu vrátil. Nyní se ale soud zabýval už jen částí sporu, řešil, zda smlouvám o ručení odpovídalo plnění, které OKD dostalo.

Jiří L. (na snímku z jednání u Krajského soudu v Ostravě v roce 2016) byl za pokus o vraždu jateční pistolí odsouzen k osmnácti rokům vězení.
Družku a její tetu chtěl odstřelit jateční pistolí. Muž z Opavska opět u soudu

Krajský soud nyní odpůrčí žalobu insolvenčního správce opět zamítl. Po dokazování doplněném o znalecké posudky dospěl soud k závěru, že protiplnění, které OKD dostalo za smlouvy o úvěru a emisi dluhopisů, bylo přiměřené. Většina právníků zastupujících obě strany sporu na vyhlášení rozhodnutí nepřišla, v soudní síni tak měli převahu novináři.

Citibank zastupuje držitele dluhopisů, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR), jež v té době byla majitelem OKD. Společnost OKD, která v roce 2016 skončila v úpadku, za tyto závazky ručila.

Insolvenční soud byl při novém rozhodování vázán právním názorem odvolacího soudu. Soudkyně Simona Pittermannová řekla, že odvolací soud se ztotožnil s tím, že pohledávky existují a že jsou po právu. Insolvenční soud se ale podle jeho pokynů musel zabývat právě přiměřeností plnění, které za závazky z emise dluhopisů a ze smlouvy o úvěru OKD obdrželo.

Plzeňská ulice mezi sídlišti Dubina, Bělský Les a předměstími Stará a Nová Bělá, kde se chystá oprava zfušované cyklostezky.
Zfušovanou cyklostezku v Ostravě stavaři opraví za své, prý do konce září

Soudkyně řekla, že skupina NWR v roce 2014 restrukturalizovala své dluhy. Výsledkem bylo, že namísto dluhopisů z roku 2010 ve výši 500 milionů eur byly vydány nové dluhopisy v hodnotě 300 milionů eur, za něž ručila firma OKD. "Jejich hodnota tedy byla o 200 milionů nižší než u dluhopisů v roce 2010. To samozřejmě vedlo ke snížení dluhu," řekla soudkyně.

Snížil se podle ní objem i skladba ručitelských závazků. Skupina NWR získala nový kapitál a celkový dluh se snížil. Soud proto dospěl k závěru, že protiplnění, které společnost OKD získala, bylo přiměřené. "Obdržela odměnu za přijetí ručitelských závazků odpovídající obvyklé ceně a převzetí ručitelských závazků mělo pozitivní vliv na její majetkovou sféru a vyšší uspokojení jejich věřitelů," řekla Pittermannová.

Insolvenční správce s tím nesouhlasí. "Nadále trváme na tom, že společnosti OKD za poskytnuté ručení nebylo poskytnuto přiměřené protiplnění. V rámci řízení jsme upozornili na konkrétní chyby a nesprávné závěry znaleckého posudku předloženého ze strany žalovaných, k těmto ale soud nepřihlédl. Vůči rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě budeme podávat odvolání," uvedl Louda.

Čokoládová tretra 2021, 21. září 2021 v Ostravě.
PODÍVEJTE SE: Finále Čokoládové tretry vyvrcholilo v Ostravě! Závodilo 400 dětí

Pohledávky za OKD přihlásilo v roce 2016 přes 550 věřitelů, dohromady žádali více než 23 miliard korun. Insolvenční správce ale uznal pohledávky jen za zhruba čtvrtinu této sumy.

Firma OKD po roce 2016 prošla reorganizací. Doly a provozní majetek byly vloženy do nové společnosti, jejímž majitelem se prostřednictvím své firmy Prisko stal v roce 2018 stát. Později se přejmenovala na OKD, zatímco v původní OKD zůstaly jen pohledávky za bývalými majiteli a její název se změnil na Správa pohledávek OKD.

Proces, kterým původní společnost OKD prošla, se už nedá zvrátit. Výsledek soudního sporu tak může mít vliv jen na rozdělení peněz věřitelům firmy.

Městský znak u frekventované křižovatky vedle městského úřadu, kde se počítá s vybudováním kruhového objezdu.
Vratimov bojuje s dopravou. Pomoci má železniční podjezd a dva kruháče

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžba ale postupně končí, protože se nevyplácí. OKD těží už jen v Dole ČSM na Karvinsku, kde se má uhlí dobývat minimálně do konce příštího roku. Pracuje tam přes 3500 lidí.