V každém z devíti pilotních regionů se „hrály" tři projekty o 115 tisíc korun, a to systémem, že projekt, který vybere nejvíce peněz od svých drobných dárců a sousedů, získá 50 tisíc korun, druhý 40 tisíc korun a poslední 25 tisíc korun. Grant alespoň 25 tisíc korun získal každý projekt. Navíc projekty získaly on-line platformu, přes kterou jim mohli dárci přispívat (všechny peníze od dárců samozřejmě získají spolu s grantem).

Výběr peněz probíhal v době od 18. listopadu do 5. ledna. Era pomohla celkem přispět na projekty 1 333 878 korun.

Druhý ročník grantového projektu bude otevřen již pro celou republiku a bude probíhat v druhé polovině roku 2014.

Koho jste podpořili?

1. SLEZSKO Jeseníky Muna, hojení bolestí Sudet.

Na tento projekt lidé přispěli částkou 10 150 korun. Dále získal grant od Ery 50 tisíc korun.

Muna je historický vojenský areál, který vznikl za II. světové války pod taktovkou wehrmachtu jako zajatecký tábor a muniční sklad. Po válce prošli místem při odsunu téměř všichni sudetští Němci z Jesenicka a až do nedávna zde sídlila naše armáda. Opuštěný lesní areál s více než 30 budovami dostalo Hnutí Brontosaurus, které bývalé muniční sklady rozdalo mezi neziskové organizace, které nabídly jejich smysluplné využití. Cílem projektu Muna, hojení bolesti Sudet je záchrana areálu a jeho další otevírání pro veřejnost prostřednictvím pořádání kulturních, zážitkových a vzdělávacích akcí.

2. SLEZSKO Bruntál Vybavení pro děti s postižením.

Tento projekt získal grant od Ery 40 tisíc korun a díky přispění lidí získal celkem 44 500 korun.

Projektem „SNOEZELEN vnímám a prožívám sebe a okolí" reaguje škola na vzrůstající počet žáků se zdravotním postižením. S pomocí finančního příspěvku chce pro žáky školy zrenovovat a vybavit místnost, prostřednictvím které bude realizována terapie SNOEZELEN. Základem vybavení je multifunkční relaxační plocha tvořená skládacími křesly a polohovacími polštáři, které mají poskytnout pohybovou a dotykovou stimulaci při ohmatávání podložky nebo povlečení křesla, lze ji použít jako opory při smyslových tématech, při masážích a v neposlední řadě k relaxaci. I vy jste přispěli na vybavení pro děti s různými typy postižení.

3. SLEZSKO Bruntál Cesty kvetoucí alejí.

Na tento projekt lidé přispěli částkou 2600 korun, navíc získal grant 25 tisíc korun.

Projekt je součástí dlouhodobého záměru sdružení „Kvetoucí region" na zlepšení prostředí v obcích výsadbou kvetoucích stromů, dřevin a květin, na kterém se podílí samotní obyvatelé regionu.

Tento konkrétní projekt je zaměřen na vysázení kvetoucí aleje kolem chodníku u silnice mezi obcí Staré Město a městem Bruntál. Chodník pomůže lidem překonat nástrahy frekventované komunikace při cestách do práce i dětí do školy, je tedy zajištěna funkčnost a bezpečnost, zbývá už jen celkově zlepšit prostředí. Proto bude kolem chodníku vysázena alej kvetoucích sakur, která pomůže zlepšit životní prostředí kolem státní silnice a zpříjemnit cesty lidem pod kvetoucími stromy. Celkem bude vysázeno 26 sakur. (re)