Cestovní ruch na Osoblažsku a Albrechticku je podle některých odborníků budoucnost této lokality. Stejného názoru je i místní podnikatel Petr Chovaniok, který byl úspěšný v žádosti o dotaci v programu SROP. „Myšlenka vybudovat v Albrechticích pořádné zařízení pro turisty mne napadla již dříve. Nyní se nám podařilo získat dotaci a můžeme se vrhnout do stavby,“ řekl Petr Chovaniok.

Jedná se o rekonstrukci domu vedle městského úřadu, který bude mít čtyři apartmány, bazén, saunu, výřivku, recepci a informační centrum. Celkové náklady přesáhnou 9,71 milión korun. V ceně je započítáno také vybudování tenisového kurtu, který bude přibližně sto metrů od nově vznikajícího ubytovacího zařízení. Polovinu nákladů uhradí podnikatel ze svých zdrojů a zbylých padesát procent bude uhrazeno z dotace. Projekt nazvaný Vybudování apartmánů a tenisového kurtu ve Městě Albrechticích je totiž spolufinancován Evropskou unií.

Práce na stavbě začaly začátkem letošního dubna a projekt musí být dokončen do dubna 2008. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Již v příštím roce najdou v tomto zařízení práci dva lidé. Aby projekt podpořil co nejvíce turistický ruch na Osoblažsku, bude součástí objektu také půjčovna kol. Cílem bude přilákat turisty nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí. „V současné době se na Albrechticku a Osoblažsku rozvíjí cestovní ruch slibně. Tyto oblasti mají co nabídnout turistům z republiky i Evropy. My jim budeme chtít jejich dovolenou u nás zpříjemnit kvalitním ubytováním a maximálním servisem,“ dodal Petr Chovaniok.

Záměr vybudovat takováto zařízení ve městě vítá starosta Města Albrechtic Luděk Volek. „Je třeba turistům nabídnout kvalitní ubytování a informace o našem krásném kraji. Věřím, že se v budoucnu najde více odvážných podnikatelů, kteří budou chtít investovat do rozvoje cestovního ruchu na Albrechticku a Osoblažsku,“uvedl Luděk Volek.