Povinná registrace k DPH až od dvou milionů korun
Novinkou od ledna 2023 roku bude navýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) z jednoho na dva miliony korun. Malým podnikatelům tak ubude práce s byrokracií. Mnozí z nich se již nebudou muset registrovat jako plátci DPH a plnit řadu souvisejících povinností. Dosavadní plátci DPH, kteří hranici dvou milionů korun nepřesáhnou, budou smět ze systému DPH vystoupit.

Tři pásma paušálního režimu daně
V návaznosti na vyšší limit pro plátcovství DPH se od 1. ledna mění i podmínky pro režim paušální daně. Nově k němu mohou vstoupit i OSVČ s příjmem z podnikání nad milion korun. Jejich příjem ovšem musí být nižší než dva miliony korun, a také nemůže jít o plátce DPH. Nově budou plátci paušální daně rozděleni do tří pásem.

První pásmo paušální daně
Bude do něj spadat většina OSVČ, jimž se paušální zálohy z letošních 5994 korun měsíčně zvýší na 6208 korun. Půjde o živnostníky s ročním příjmem do milionu korun anebo o OSVČ s příjmy do dvou milionů korun s uplatnitelným výdajovým paušálem 80 procent, případně o ty s ročními příjmy do 1,5 milionu korun a uplatnitelným výdajovým paušálem 60 procent. 

Druhé pásmo paušální daně 
Určeno je pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu korun, které se do prvního pásma nevešly z důvodu nižšího výdajového paušálu. Patřit sem budou i živnostníci s příjmy do dvou milionů korun s uplatnitelným výdajovým paušálem 60 procent. Jejich měsíční paušální záloha bude činit 16 000 korun.

Třetí pásmo paušální daně
Patřit sem budou zbývající OSVČ s příjmy do dvou milionů korun, jež se nevešly do nižších pásem. Měsíčně budou hradit fixní paušální zálohy ve výši 26 tisíc korun.

Zvýšení částky ročního příjmu bez povinnosti podávat daňové přiznání
Zatímco dosud byl limit pro povinnost podávat daňové přiznání nastaven na 15 tisíc korun, nově bude tato hranice zvýšena. Od ledna 2023 bude daňové přiznání muset podávat jen ten, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 tisíc korun. Poplatníci, kteří mají další příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání až po dosažení hranice 20 tisíc korun. Dosud je museli podávat již tehdy, když tento jejich příjem dosáhl 6000 korun.

Nepodnikající fyzické osoby nemusí podávat daňové přiznání elektronicky
Novinkou pro OSVČ od roku 2023 je povinnost podávat daňové přiznání elektronickou formou. Také kvůli tomu jim v období od ledna do března příštího roku bude povinně zřízena datová schránka. O jejím zřízení budou informováni doporučeným dopisem s přístupovými údaji. Jako dosud osobně na finančním úřadě anebo poštou mohou stále podávat své přiznání nepodnikající fyzické osoby, i kdyby již měly datovou schránku zřízenou. Kupříkladu lidé, kteří pronajímají byt ve svém vlastnictví anebo mají jiné vedlejší příjmy.

Měkčí podmínky pro kontrolní hlášení
Nově se upravují podmínky pro podání kontrolního hlášení. S výjimkou pokuty ve výši 1000 korun se snižují o polovinu pokuty za pozdní dodání či nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, společnostem s ručením omezeným s fyzickou osobou jako jediným společníkem i čtvrtletním plátcům DPH. Od chvíle, kdy finanční úřad do datové schránky pošle výzvu k podání následného kontrolního hlášení, bude nově k jeho podání stačit 17 dnů.

Konec elektronické evidence tržeb 
Podnikatelé jsou od roku 2023 definitivně zbaveni povinnosti elektronicky evidovat své tržby. Oni i Finanční správa tak podle ministerstva financí nově ročně ušetří dohromady dvě miliardy korun. Povinnost elektronicky evidovat tržby ovšem prakticky neexistovala již téměř tři roky. Pozastavena byla v důsledku koronavirové pandemie.

Daňové léto pro dlužníky
Novinkou příštího roku bude výjimečně takzvané Daňové milostivé léto. Mělo by umožnit řadě fyzických i právnických osob zbavit se zbytečné daňové zátěže. Zejména by se mělo týkat různých nedoplatků, které se pohybují často v rádu jednotek korun. Lidem, jichž se to týká, budou muset uhradit pouze jistinu daňového nedoplatku. Budou ale moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně.

Spotřební daň z tabákových výrobků se zvýší o pět procent
Novinkou od 1. ledna bude rovněž pětiprocentní navýšení všech sazeb spotřební daně z tabákových výrobků oproti nynějšímu stavu. Nově tedy vzroste na 30 procent u cigaret.