Ženy tvoří 95 procent z celé databáze. Mezi nejčastěji obsazované pozice patří operátor výroby, uklízečka, řidič tramvaje, kuchařka nebo pokojská.  Aktuálně zhruba 80 procent nově příchozích Ukrajinců dokáže MS Pakt zaměstnat ve velmi krátkém čase od prvního kontaktu. 

Mezi firmy z regionu vstřícné k zaměstnávání Ukrajinců patří například EBG plastics CZ s.r.o., hotely Imperial, Quality a Mercure, Dopravní podnik Ostrava, BONATRANS GROUP a.s., Benjamín, p.o. nebo MAXION WHEELS.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“.

„Celý proces začleňování Ukrajinců na český pracovní trh se zakládá na zjišťování jejich potřeb a individuálním přístupu. Týdně se MS Paktu podaří pracovně umístit 8 až 12 klientů. Na hledání vhodných pracovních míst se podílí tým složený zejména z poradkyň, které vyhledávají pracovní nabídky a párují je s potřebami klientů a koordinátorek z Ukrajiny, které jsou v kontaktu s klienty a dojednávají s nimi nástup do zaměstnání,“ vysvětlila Hana Bartoňková z MS Paktu.

Jednou z nich je i Olena Popova, která byla také nejprve klientkou v databázi MS Paktu. „Na základě informací, které uvedla ve vstupním dotazníku, jsme ji mohli zaměstnat v profesi příbuzné a zařadila se tak velmi rychle a efektivně do pracovního procesu. V současnosti je velkým přínosem v rámci celého týmu zajišťujícího pomoc ukrajinským občanům na území Moravskoslezského kraje,“ doplnila Hana Bartoňková.

Olena Popova dosud pracovala se 200 klienty z databáze MS Paktu a výrazným způsobem se podílela na umístění asi 55 klientů a její pracovní úsilí nepolevuje.

Příběh Oleny Popové je inspirací ostatním 

Olena Popová (30) je koordinátorkou v MS Paktu, je svobodná, má 4,5letého syna, který navštěvuje českou školku. Před válkou uprchla z rodné Ukrajiny z města Umaň a aktuálně ji od zbytku rodiny dělí přes tisíc kilometrů. V Moravskoslezském kraji je od 2. března. Bydlí v Bohumíně.

close Svobodná matka Olena Popová (30 let) je koordinátorkou v MS Paktu. info Zdroj: se souhlasem Oleny Popové zoom_in Svobodná matka Olena Popová (30 let) je koordinátorkou v MS Paktu.

„Centrální Ukrajina z počátku válkou nebyla tolik zasažena, ale vzhledem k tomu, že vedle našeho města byl sklad zbraní, tak jsme i my brzy na vlastní kůži poznali, že válka je tady. Nad hlavou nám začaly létat rakety, protože vedle města bylo vojenské letiště,“ vysvětluje paní Olena, která přiblížila i osobní důvody, jež ji vedly k opuštění země. „Kdo to nezažil na vlastní kůži, nikdy nepochopí. Nemohla jsem žít v tom strachu, nemohla jsem jíst, pít, spát,“ doplňuje. Nejprve se synem dorazili do Polska a čekali na hranicích, pak pro ně přijeli známí, kteří je dovezli do Ostravy, kde byli tři dny.

Oleně v počátcích pomohlo, že její maminka má manžela Čecha, který ale zůstal se svou rodinou na Ukrajině. Naštěstí se ale mohla obrátit na jeho dceru a poté sestru, která mladou rodinu nechala u sebe v Bohumíně po dobu tří týdnů. Zapojila se i Armáda spásy, která jí se synem zajistila městský byt, pomohla se školkou, lékaři, apod. V Bohumíně už zůstala.

Olena Popová v Umani pracovala po návratu z rodičovské dovolené jako asistentka ředitele v internetové firmě. Mluví ukrajinsky, rusky a česky a plánuje se zdokonalit i v angličtině. Po krátké aklimatizaci v Bohumíně si začala okamžitě hledat práci. První nabídka byla na méně kvalifikovanou práci pomocné síly v kuchyni, ale vhledem k tomu, že prostřednictvím Armády spásy doplňovala profesní dotazník, tak ji na základě poskytnutých informací oslovila Taťjána Borosan z MS Paktu s nabídkou práce koordinátorky.

V rámci pozice koordinátorky pomáhá Ukrajincům najít si práci v regionálních firmách. „Vyplňujeme s Ukrajinci dotazníky, zjišťujeme jejich pracovní kompetence, jezdíme s nimi na pohovory, doprovázíme je i na vstupní lékařské prohlídky, kde překládáme,“ popisuje Olena svou pracovní náplň. Seznam firem, které jsou ochotné najímat Ukrajince i na kvalifikovanější pozice, neustále roste.

Pro Ukrajince, kteří se rozhodli zemi opustit, má Olena několik cenných rad. „Hlavně by si všichni měli uvědomit, že po překonání prvotních překážek mohou žít plnohodnotným životem i v jiné zemi. Mohou se rychle socializovat a začlenit jak do pracovního procesu, tak do školských zařízení. Důležitým faktorem pro kvalifikovanější práci je znalost jazyka, kterou lze doplnit například prostřednictvím intenzivních kurzů. Se sladěním profesního a osobního života jim mohu pomoci právě jako koordinátorka z MS Paktu zaměstnanosti,“ zakončuje s úsměvem.