Majitelem bývalé ubytovny a školy v Karlově byla obec Malá Morávka. Ta ji poslala do dražby za vyvolávací cenu ve výši čtyři a půl milionu korun. Tuto nabídnutou cenu akceptoval 24. října v sále restaurace U Křížku v Malé Morávce místní podnikatel Dan Pawlin.

Zájem ze strany podnikatele je pochopitelný, protože Jitřenka se nachází v bezprostřední blízkosti stejnojmenného lyžařského areálu Pawlin. Jitřenkou rozšíří svou nabídku ubytovacích služeb. „Chata do letošního léta sloužila jako turistická ubytovna a tomuto účelu může sloužit bez nutnosti jakýchkoliv zásahů i dále,“ uvedl starosta Malé Morávky Ondřej Holub.

Vedení obce muselo budovu situovanou nad sídlem Horské služby v Karlově prodat kvůli dluhům svých předchůdců. „Obec prodala Jitřenku z nutnosti plnění finančních závazků obce . Ty vyplývají ze stavby ČOV a kanalizace z let 1994 a 1995,“ potvrdil Ondřej Holub. Obec má zájem, aby Dan Pawlin pokračoval ve využívání Jitřenky jako ubytovacího a turistického zázemí pro návštěvníky Jeseníků a obce.

Podnikatel koupil chatu i s bývalým správcem ubytovny, který zpochybňuje svou výpověď z nájmu a s obcí Malá Morávka se kvůli tomu soudí. Z domu, kde dělal správce, se mu nechce. „Vzhledem k tomu, jaká břemena na budově zůstala, jsem rád, že se Jitřenka vůbec prodala, i když pouze za vyvolávací cenu,“ konstatoval starosta Ondřej Holub.

S vítězem dražby je ale starosta spokojen: „Na druhé straně stavba zůstává solidnímu místnímu podnikateli, který už v minulosti prokázal, že je schopný velmi dobře vést své podniky,“ dodal starosta, který doufá, že v rukou nového majitele čeká chatu Jitřenka rozkvět.

Nový majitel Dan Pawlin potvrdil, že charakter užívání budovy zůstane stejný. „Turistickému ruchu se daří a stále tady ještě schází ubytovací kapacity. Trend, že se objekty v různých horách začaly předělávat na bytové jednotky a podobně, už je překonaný. Ubytovací kapacity scházejí nejen turistům, ale také nám místním podnikatelům,“ řekl nabyvatel Jitřenky a majitel lyžařského areálu Pawlin Dan Pawlin.

Právě kvůli nedostatku míst k bydlení chybějí v Karlově vlekaři i další personál. „Objekt hodláme využít v souvislosti s námi provozovaným lyžařským areálem v Karlově,“ doplnil Dan Pawlin.