„Okamžitě po povodních jsme se rozhodli pomoci všem občanům v postižené oblasti a vyměnit poškozené regulátory na naše náklady. Chtěli jsme poskytnout rychlou a účinnou pomoc lidem v těžké situaci a zajistit jim v co nejkratší době opět bezpečnou dodávku plynu,“ říká Pavel Káčer, provozní ředitel skupiny GasNet.

Opravy blízko vodních toků nebyly jednoduché

V důsledku povodní bylo v červnu od dodávek plynu odříznuto několik desítek domácností. Na některých místech prudká povodeň poškodila plynovodní přípojky a celkem došlo k zatopení více než stovky plynoměrů v celé oblasti. Pracovníci GasNetu museli řešit škody na přípojkách i plynoměrech a snažili se co nejrychleji pomáhat i zákazníkům.

„Kromě výměny plynoměrů a regulátorů jsme v postižených obcích museli provést i opravu celkem 150 m potrubí, a to včetně pěti plynovodních přípojek. Opravy přípojek v místě křížení s vodním tokem byly vzhledem k poškozeným břehům nejnáročnější. Rekonstrukce bylo nutné koordinovat s obnovou komunikací i ostatních inženýrských sítí,“ popsal průběh oprav Kamil Hecl, vedoucí regionální oblasti.  

Celkem bylo vyměněno 79 zatopených regulátorů za téměř 300 tisíc korun

V rámci pomoci zákazníkům GasNet zdarma vyměnil 79 ks vodou poškozených domovních regulátorů tlaku plynu v hodnotě téměř 300 000 Kč. Výměny byly vždy prováděny po domluvě s občany tak, aby byly v souladu s termíny jejich rekonstrukce.

„Všem zaměstnancům společností GasNet a GridServices, kteří se podíleli na opravách infrastruktury po povodních v Šumvaldě a Břevenci, děkuji za rychlou a profesionální práci. I přes složité podmínky ji odvedli na sto procent. Jménem občanů také děkuji za bezplatnou výměnu regulátorů plynu, šlo o vítanou pomoc,“ ocenil práci plynařů Josef Šenk, starosta Šumvaldu.