Zřizování datových schránek se protáhne na čtvrt roku, protože jich úředníci musí pro živnostníky připravit asi dva miliony. Dalších 200 tisíc datových schránek získají všechny spolky, společenství vlastníků bytových jednotek nebo nadace.

Na co by si živnostníci, kteří zatím s datovými schránkami nemají zkušenosti, měli dát v tomto období pozor? Především aby se do nové schránky prostřednictvím přístupových kódů vůbec dostali. „Problém mohou mít ti, kteří nemají v občance uvedenu aktuální adresu, na které se fakticky vyskytují,“ uvedla Natalia Vlachopulosová z advokátní kanceláře Moore Legal CZ.

Nově jim do datové schránky budou přicházet všechna důležitá rozhodnutí a výzvy od správních orgánů. Úředníkům už bude jedno, jestli si sdělení adresát přečte, anebo ne. „Každá taková písemnost se automaticky považuje za doručenou,“ zdůraznila Vlachopulosová.

Protože stát nově zřídí datové schránky všem živnostníkům, měli by zbystřit i ti, kteří již jednu mají jakožto fyzické osoby. „Ti mohou očekávat, že jim do stávající datovky přijde informace o zřízení nové,“ upozornil partner poradenské skupiny V4 Group Michal Jelínek.

Datová zpráva, která do datové schránky přijde, se v ní ukládá po dobu následujících tří měsíců. Potom se ovšem vymaže. Kdo chce, aby mu datová schránka sloužila jako archiv, musí si připlatit.