Starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk za novou výrobní a skladovací halu v Dívčího Hradu poděkoval Moravskoslezskému kraji a jeho dotacím. „Vzniknou zde minimálně tři nová pracovní místa. Současně s tím v obci začne působit nový zaměstnavatel, který přichází z jiného regionu. Až dojde na výrobu, může být v hale zaměstnáno až deset pracovníků. S novým podnikatelem jsem již jednal i o možnosti rozšíření haly, popřípadě výstavby další haly v sousedství té stávající. Tím by došlo k dalšímu, razantnímu nárůstu pracovních míst v Dívčím Hradě,“ řekl starosta obce Dívčí Hrad Jan Bezděk s tím, že krajská dotace ve výši tří milionů korun pokryla 80 procent nákladů.

Původně zemědělský areál

Za socialismu v Dívčím Hradu fungoval rozsáhlý zemědělský areál, který patřil Státním statkům Bruntál. Po Listopadu 1989 statky zanikly a přes snahu místních zemědělců a podnikatelů mnohé budovy v areálu zchátraly. Bylo nutné je postupně bourat.

V Sádku u Dívčího Hradu stojí nová obecní průmyslová hala v místě, kde ještě nedávno byly rozpadlé zemědělské budovy.
Dívčí Hrad dokončuje halu, nabídne ji podnikatelům

„V roce 2018 jsme odkoupili rozpadlou zemědělskou budovu na okraji areálu bývalých statků. Zamýšleli jsme tuto budovu zbourat a nabídnout prostor k podnikatelským aktivitám. Nakonec jsme však připravili komplexnější projekt, a to demolici budovy a výstavbu nové haly pro podnikatelské využití,“ popisuje začátek projektu starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

Obec novou halu nabízela k dvacetiletému pronájmu místním i přespolním podnikatelům. Vše bylo načasováno tak, aby nový nájemce, který splnil podmínky výběrového řízení, si halu mohl převzít hned po kolaudaci. Jedná se o výrobní program z oblasti vzduchotechniky. Nová hala stojí částečně na půdorysu původní rozpadlé haly. Zbytek bude sloužit jako parkoviště a manipulační plocha.