Pokud tam důlní firma bude v budoucnu těžit, vlivy se projeví v místech, kudy vede železniční trať, kde mají lidé zahrádky a chatky a nepatrně by poklesy měly zasáhnout i území mezi řekou Olší a Lázeňskou ulicí.

Proto také Obvodní báňský úřad k veřejnému projednávání, které se konalo minulý čtvrtek (po tomto setkání – pozn. aut.), přizval jako dotčené majitele rodinných domů podél Lázeňské ulice.

A řada z nich také přišla na setkání ve Společenském domě v Darkově, které svolal spolek SOS Karviná, jehož členové dlouhodobě bojují proti těžbě uhlí pod Karvinou a snaží snahy těžařů o další těžbu, jež svými vlivy postihne obyvatele města, zastavit.

Šéf OKD: vlivy minimální

Nechyběl ani výkonný ředitel OKD Radim Tabášek, který se snažil přítomné ujistit, že podle poklesových map a propočtů odborníků na důlní vlivy se těžba na pravém břehu Olše projeví prakticky neznatelně. Proto je také naprostá většina nemovitostí, na nichž by se vlivy mohly projevit, v páté poklesové skupině – vlivy minimální.

Proto OKD nemusí s vlastníky těchto nemovitostí předem sepisovat dohody o narovnání škod způsobených hornickou činností.

„Pokud ve skutečnosti dojde k poškození nějaké nemovitosti, nahlásíte to na oddělení důlních škod a naši odborníci vše posoudí,“ připomněl ředitel OKD. Upozornil, že v tomto případě neplatí presumpce neviny, ale naopak vinna je automaticky důlní organizace.

„A my musíme dokázat, že poškození domu není vlivem poklesů způsobených těžbou. Pokud se nám to nepodaří, majitele nemovitosti jsme povinni odškodnit,“ řekl Tabášek.

„Děláte si z nás legraci!“

Jeho slova však způsobila bouři nevole. Lidé okamžitě vyjmenovávali příklady z vlastních zkušeností, když už důlní škody s OKD řešili. „Když jsem měli prasklinu na baráku, poslali mi 15 tisíc, abych barák zateplil, aby to takto zakryl,“ tvrdil jeden z přítomných Darkovanů. A takových případů, kdy OKD údajně lidem škody na majetku neuznalo, lidé uváděli více. Diskuze byla chvílemi velmi bouřlivá.

Členka spolku SOS Karviná Monika Heisigová ze Starého Města dala všem veřejně návod, jak v takových případech postupovat. „Pokud se chcete domoci odškodnění, nesmíte se dát. Musíte si najmout vlastního znalce, které ovšem musíte zaplatit, a přijít se svým posudkem. Jinak než neústupností a za cenu vlastních investic, se práva nedomůžete,“ tvrdila.

Pokud proti sobě existují dva posudky, rozhoduje třetí posudek nezávislého znalce a ten je tzv. Rozhodčí. Tuto praxi potvrdil sám ředitel OKD Radim Tabášek. „Známe případy, kdy lidé skutečně takto spor s těžaři vyhráli a byli odškodněni,“ prozradila Monika Heisigová.

Jenže lidem se nelíbí, že by si museli platit svého znalce. Takové služby stojí desetitisíce korun. „Musíte investovat, jinak nemáte šanci,“ nabádala je Heisigová.

Lázně k újmě nepřijdou

Debata byla chvílemi víc než bouřlivá a občas přecházela v překřikování a neřízené proslovy rozlícených lidí. Zazněly také dotazy, proč OKD žádá o povolení těžby pod Darkovem, když před pár dny vzalo vzalo zpět žádost o povolení těžit pod Starým Městem. Tabášek to vysvětlil tím, že přípravy trvaly příliš dlouho, jsou parametry byly jiné a těžba v této oblasti je aktuálně neekonomická.

Výtkám se nevyhnul ani zástupci města. „Proč město dalo souhlas s těžbou v těch porubech?“ ptali se přítomní náměstka primátora Miroslava Hajdušíka. „Všechno je předem dohodnuté a rozhodnuté,“ křičeli lidé v sále.

Hajdušík se jim snažil vysvětlit, že plány na těžbu v této oblasti jsou staré 10 let a prostě jen momentálně dochází k jejich realizaci. „Je to součást dohody mezi městem a OKD o tom, že vlivy nezpůsobí škody v rezidentní části města,“ tvrdil Hajdušík.

To samé zopakoval Radim Tabášek: „Vlivy na pravém břehu Olše nebudou, lázně Darkov v žádném případě neohrozí. To vše je v poklesových mapách zakresleno a jsou volně dostupné,“ argumentoval ředitel OKD.

„Stejně jsou přípravy hotové a tady to všechno je fraška,“ komentoval celou debatu muž, který údajně OKD pracuje a situaci zná. Poté sál znechuceně opustil. Postupně odcházeli další, kteří rezignovali na to, že se něco zásadního dozvědí.

POZNÁMKA AUTORA: Zmatené plány těžařů lidi jen stresují

Je to trochu náhodná shoda okolností, ale v konečném důsledku dělá lidem v Karviné v hlavách zmatek. OKD požádalo o povolení k vytěžení dvou porubů v podzemí na hranici Stonavy a Darkova a minulý čtvrtek proběhlo veřejné projednávání, kam báňský úřad pozval majitele dotčených pozemků a nemovitostí.

Jen pár desítek hodin před tímto sezení proběhla v médiích zpráva, že OKD stáhlo žádost o povolení těžby v lokalitě Karviná-Staré Město, které leží na opačné straně Karviné. Těžaři tento krok vysvětlují tím, že se za dobu, co se povolené vyřizovalo změnily podmínky, klesly ceny uhlí, že je třeba projekt přehodnotit, a tak dále a tak dále. Ovšem s ujištěním, že se záměru těžit v tomto místě do budoucna nevzdávají. V praxi to vypadá tak, že osm devět let těžaři stresují lidi ve Starém Městě, vykupují domy a bourají je, poté redukují své plány, aby nakonec řekli: „Zatím těžit nebudeme, uvidíme v budoucnu“.

Co teď asi probíhá v hlavách obyvatel Darkova?! Tam se sice domy nevykupují a nebourají, ale lidé se bojí, co bude. Že, pokud se začne těžit, mohou jim popraskat domy, budou se handrkovat o náhradu škody, nervovat. Ale proč? Nebylo jednodušší říct: „Dobrá, nebudeme poškozovat okrajové části města, škod už bylo dost?“ těžba jde tak jako tak do útlumu, za pár let tu OKD zřejmě nebude, ale škody, které ještě stihnou způsobit, už nikdo nenapraví.