V platnost ve čtvrtek vstupuje novela zákona o pohonných hmotách, která umožní České obchodní inspekci (ČOI) zveřejňovat potrestané hříšníky. Tedy nepoctivé pumpaře, ale i distributory či případně výrobce nafty a benzinu, u nichž kontrola zjistí porušení norem. Ode dneška tak bude na stránkách www.coi.czpod kolonkou „spotřebitel“ k dispozici seznam hříšníků včetně udělených pokut.

„Na internetu se objeví celý dokument o kontrole, míra provinění a o údaj udělené pokutě,“ potvrdila Deníku mluvčí ČOI Miloslava Fléglová. Podle ní však zatím nelze říci, zda se hned v prvních dnech objeví ve zmiňované sekci webu nějaký hříšník. Kontroloři totiž musí podle zákona na internetu uvádět až pravomocně udělené pokuty, přičemž lhůta od doručení potrestané osobě je čtrnáct dní. Až po uplynutí této doby se údaj na webu zveřejní.

Čestnost, s jakou kontroloři udělují pokuty, je přitom různá. Třeba za březen bylo uděleno devět pravomocných trestů. Teoreticky se tak na webu může objevit nový hříšník každý třetí den. Nebo také všichni najednou. ČOI nicméně slibuje, že zveřejňování údajů nebude zdržovat. Zákon umožňuje kontrolorům udělit maximální pokutu až pět milionů korun, taková však zatím nikdy udělena nebyla. „Nejvyšší pokutu, tři miliony korun, jsme udělili loni, a to firmě, která opakovaně hrubě porušovala normy,“ sdělila Fléglová.

Dobrou zprávou je, že zatím mezi udělenými pokutami převažují lehčí prohřešky, například nedodržení bodu vzplanutí. To může být způsobeno třeba „jen“ nevhodným skladování paliva. Skutečně závažných přečinů, tedy ředění benzinu či nafty, je zatím málo.