Na površích ošetřených touto technologií dochází takřka nepřetržitě k likvidaci všech mikroorganismů, jako jsou bakterie a viry. Jedná se o nejmodernější dostupnou technologii v rámci EU. K aplikaci přípravku TiZonic byly vybrány ty nejrizikovější kontaktní plochy v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, jejichž prostřednictvím může dojít k přenosu infekce na člověka. Pečlivě byly vybrány plochy, kde dochází k největší kumulaci a pohybu osob, jako jsou např. příletová zóna, odbavovací prostory, WC, okolí bufetu a podobně.

Technologie se na plochy aplikuje jednorázovým nástřikem přípravku s nanočásticemi TiO2. Samotná aplikace probíhá v řádech desítek minut. Tato technologie nefunguje krátkodobě jako běžná dezinfekce, kdy mezi jednotlivými sanitacemi neexistuje žádný dezinfekční účinek, nýbrž dlouhodobě, bez přerušení účinku.

ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Koloidní roztok s obsahem nanočásticTiO2 je přírodní, ekologický a bez vedlejších účinků. Žádné mikroorganismy si na tento materiál nedokážou vytvořit rezistenci. Technologie byla vyvinuta v Japonsku, kde byla léta testována a její účinnost v praxi ověřena. Touto technologií byla v souvislosti s masovým rozšířením koronaviru ošetřena v Japonsku například mezinárodní letiště, hotely a další prostory.

Její aplikaci lze doporučit zejména všude tam, kde dochází k větší kumulaci lidí – např. v prostředcích hromadné dopravy, na nádražích, ve vlacích, autobusech, v hotelích, veřejných bazénech, saunách, ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školkách, na úřadech, ale také v domovech pro seniory, kteří patří k nejohroženější věkové skupině, pokud jde o přenos infekčních nákaz, ale také ve zdravotnických zařízeních.

Jak technologie funguje? Nanočástice oxidu titaničitého ihned při aplikaci pevně přilnou k povrchům, na které jsou aplikovány, okamžitě se spojují a vytvářejí tzv. aglomeráty. Díky obrovské adhezi se tyto částice nemohou uvolňovat do prostředí.

Na ošetřeném povrchu pak částice fungují jako fotokatalyzátor, kdy vlivem působení světla vyvolávají nepřetržitý jev zvaný fotokatalýza. V praxi to znamená účinný rozklad a eliminaci bakterií, virů, spor plísní. Zcela zásadní je cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí.

Dnes je zřejmé, že v současné době kromě fotokatalýzy neexistuje žádná jiná dlouhodobá ochrana před nebezpečnými mikroorganismy. Účinky inovativní japonské nanotechnologie založené na fotokatalýze jsou v praxi dlouhodobě ověřeny nejen v zahraničí, ale dnes i v mnoha zařízeních Moravskoslezského kraje, a celé ČR – např. v šesti nemocnicích v MSK, v sanitních vozech, ve vozech městské policie a Policie ČR a v desítkách mateřských škol.

„Na základě výsledků stovek měření hygienické čistoty ošetřených povrchů byla prokázána až 80% účinnost technologie. Jedná se o nový unikátní prvek pasivní ochrany proti infekcím a virům, který je vysoce účinný,“ říká Jaromír Hanačík, jednatel společnosti NanoZone, která je výhradním importérem této technologie do zemí EU, a doplňuje: „Tento unikátní přípravek s nanočásticemi oxidu titaničitého jsme na letišti plošně aplikovali pouze za symbolickou částku, představující manipulační poplatek. Rozhodli jsme se tak na základě aktuální situace okolo šíření koronaviru COVID-19. Považujeme se za dobrého souseda a tento vstřícný krok bereme za zodpovědný přístup nejen vůči občanům, kteří využívají služeb letiště, ale i vůči Moravskoslezskému kraji, aby si v praxi mohl ověřit účinnost technologie a okamžitou pomoc v boji proti bakteriím a virům bez rozdílu! Jedná se o dlouhodobé preventivní opatření, které dokáže ochránit občany nejen nyní, ale třeba i za dva až tři roky. Určitě dobrá investice do budoucna.“

„V současné složité situaci vítáme každou možnost, jak snížit riziko možné nákazy virem a zabezpečit pro naše cestující a zaměstnance co nejbezpečnější prostory. Zároveň jde o preventivní opatření dlouhodobého charakteru, a nejen o jednorázovou akci,“ uvedl Michal Holubec, provozní ředitel společnosti Letiště Ostrava, a.s.

NanoZone, s.r.o. – je ostravská společnost, která získala licenci na inovativní hygienickou nanotechnologii s obsahem částic TiO2 pro celou EU a další země. Tato unikátní technologie byla vyvinuta v Japonsku před více než 10 lety. Cílem byla ochrana lidského zdraví a preventivní opatření před riziky přenosu infekčních nákaz.

Společnost NanoZone, s.r.o., splňuje všechna legislativní a bezpečnostní nařízení pro uvádění této technologie na trh EU. NanoZone, s.r.o., poskytuje on-line služby v oblasti poradenství a odborných konzultací k možnostem využití nanotechnologie pro všechny zájemce.

Online reportáž