Miliony korun hrnou investoři do oblasti Slezské Harty, kde se již začaly stavět první domy. V dalších letech přibudou podle projektů desítky dalších staveb. Na přelomu letošního a příštího roku bude uvolněno přes sto milionů korun na výstavbu objektů v okolí Slezské Harty. Část prostředků je privátních, některé projekty dotuje Moravskoslezský kraj ze svých fondů.

„Mohu říci: už je to tady. Nové územní plány obcí jsou ve fázi, kdy se dotčené orgány státní správy vyjadřují ke všem novým plochám zakresleným v takzvaných problémových výkresech. Na plochách v dnešním platném územním plánu, které jsou určené pro výstavbu, rostou první vzorové domy. Na jaře budou přístupné potenciálním zájemcům o výstavbu v této lokalitě. Na větších plochách zpracováváme zastavovací studie podle investičních záměrů, probíhají konzultace s investory. Pak opět budou tyto studie předkládány dotčeným orgánům státní správy a zastupitelstvům obcí k vyjádření. Studie mol a přístavišť budou konzultovány s Povodím Odry,“ řekl Jiří Piskoř ze společnosti Misgurnus a. s., která stojí za tímto projektem.

Misgurnus také jedná se společnostmi, které mají zájem v této lokalitě stavět benzinky, a už byl zadán projekt letiště v Razové. „Že se nejedná pouze o slova, se mohli přesvědčit návštěvníci oslav výročí obce Razová,“ podotkl zástupce Misgurnusu.

Společnost se účastní jednání o prvních dotacích do infrastruktury obcí, například na již povolené stavby, jako je komunikace ke kostelu v Leskovci nad Moravicí. Jde řádově o desítky milionů korun. Jedná se také o rekonstrukci záhumenní cesty v Razové, sítí, vody, elektropřípojek i kanalizace. V okolí nádrže Slezská Harta byl nastartován proces, který umožní rozsáhlé investice a přinese rozvoj obcí.

„Naše společnost zastupuje investory, kteří zde chtějí vybudovat nejen síť domů, ale také moderních rekreačních zařízení, přístavišť, golfových hřišť, rybářských základen – bašt. Novým fenoménem je letiště pro ultralehká letadla a aerotaxi. Veškeré stavby budou realizovány s ohledem na krásu a charakter zdejší přírody,“ zakončil Jiří Piskoř.