Vzhledem k alarmujícímu úbytku těchto významných opylovatelů představí zoo i vlastní aktivity k ochraně včel, ale také čmeláků a dalších druhů hmyzu.

Včelky v ohrožení

Včely patří mezi hospodářsky nejdůležitější živočichy ne díky medu, propolisu či dalším produktům, ale pro svou často nedoceněnou činnost opylovací. Podílejí se tak na zvýšení produkce zemědělských plodin a ovocných stromů, pomáhají udržet vysokou biodiverzitu krajiny. Zprávy o rapidním úbytku těchto živočichů, ale i dalších druhů hmyzu jsou v posledních letech alarmující.

Včely se našly.
Uletěly mu včely

V areálu ostravské zoo i proto vzniklo v posledních letech několik opatření na podporu výskytu včel, čmeláků, motýlů a dalších zástupců bezobratlých. Návštěvníci tak mohou na řadě míst spatřit hmyzí hotely, budky pro čmeláky, kvetoucí louky apod. Většinou se jedná o poměrně jednoduchá opatření, která mohou inspirovat zájemce pro instalaci podobných příbytků na vlastní zahrádce, školní zahradě či v parku. Každý z nás tak může (měl by) přispět k ochraně okolního prostředí. V létě 2018 začala zoo i s chovem včel medonosných.

Den pro včely v Ostravě.Den pro včely v Ostravě.Zdroj: Ondřej Hruška

Sobota pro včely

Sobotní program bude probíhat od 11 do 16 hod. Na Včelí stezce (nedaleko expozice Na statku) budou ve spolupráci s místními včelaři připraveny nejrůznější včelí aktivity pro děti i dospělé. Zájemci si budou moci prohlédnout i včelí preparáty pod mikroskopem nebo se přesvědčit, že ne všechny včely mají žihadlo. Děti i jejich rodiče se také mohou těšit na včelí soutěže, součástí budou pohybové aktivity, vyrábění i stanoviště s ukázkou včelařských potřeb. A kdo bude mít zájem, bude se moci vyfotit jako včelař.

Včelín.
Unikátní stavby Česka: O cenu za architekturu bojují včelín, pumpa i katedrála

V prostorách výukového centra (v blízkosti pavilonů Tanganika) budou moci zájemci zažít a sami si vyzkoušet stáčení medu a nahlédnout do včelího úlu. Ukázky vytáčení medu, povídání o životě tohoto společenského hmyzu a jeho nezastupitelném významu pro existenci lidstva na planetě Zemi proběhnou vždy v 11, ve 13 a v 15 hod. Zájemci budou mít možnost sladký produkt vlastnoručně nejen vytočit, ale také ochutnat. Chybět nebude ani prezentace dalších včelích produktů a výrobků z nich.

Na akci, jejíž konání finančně podpořil Moravskoslezský kraj, se dlouhodobě podílejí členové Včelařského spolku Moravy a Slezska a Kruhu přátel Zoo Ostrava.