Stejně už předtím rozhodl Krajský soud v Ostravě a Nejvyšší správní soud v Brně. Proti usnesení ÚS se již firmy nemohou odvolat.Majitelé obory uzavření zdůvodňují tím, že cyklisté a turisté plaší zvěř, ta pak vykazuje váhové úbytky právě kvůli stresu. U soudů s tímto tvrzením ale neuspěli.

Jelen. Iustrační foto.
Ústavní soud: Zákon plošně a natrvalo uzavřít oboru Jelenice neumožňuje

Soudnímu projednávání předcházelo rozhodnutí stavebního úřadu ve Vítkově v roce 2020 o takzvaném opatření obecné povahy a zákazu vstupu do obory Jelenice. Proti tomu se však postavily jak městský úřad ve Vítkově, tak i v Hradci nad Moravicí a městysu Březové. A všechny tři soudy jim daly zapravdu.

Nejdřív stezka, až pak obora

Předmětem sporu se stal asi 2,5 kilometru dlouhý úsek vedený oborou Jelenice. Před dvanácti lety se ale musela cyklostezka přesunout po rozhodnutí krajského úřadu na levý břeh řeky Moravice, jedním z iniciátorů byla tehdy i Opavská lesní, cyklisté prý rušili zvěř. Značená trasa po levé straně ze Žimrovic do Podhradí je ale delší a v některých místech náročná a nebezpečná hlavně pro děti a starší návštěvníky.

Na jeleny do obory se děti s rodiči stále nesmí přijít podívat.
Do obory Jelenice se pořád nesmí. Čeká se na verdikt Nejvyššího správního soudu

Proto lidé hojně využívali cestu oborou, která vedla po jejím okraji podél řeky Moravice. Než se její brány uzavřely. I mapový portál mapy.cz už ale budoucí turisty a cyklisty upozorňuje – obora je uzavřena.

Váhové úbytky zvěře? Neprůkazné!

Petice se sepisovaly už v roce 2010 kvůli přesunu cyklostezky a stejně i o deset let později jako protest proti celoročnímu zavření Jelenice pro veřejnost. V oboře se konají komerční lovy a podle vlastníků tam návštěvníci svým pobytem stále obtěžovali zvěř. V následných soudních sporech proti sobě stály Opavská lesní a GroCredit a města Vítkov, Hradec nad Moravicí a městys Březová. Tahanice letos skončily u Ústavního soudu a ten jen potvrdil předchozí verdikty.

Obora Jelenice u řeky Moravice. Červenec 2021, Žimrovice.
Kauza Jelenice: Obora zůstává zavřená. Nic protiprávního neděláme, tvrdí majitel

„Nebylo prokázáno, že by zvěř v důsledku pohybu veřejnosti procházející oborou potravně strádala, ani nebyla zjištěna potřeba ochrany návštěvníků obory v době lovů. Zákon o myslivosti neopravňuje orgán státní správy myslivosti bez dalšího nařídit zákaz vstupu do honitby, nýbrž tak lze činit pouze na žádost uživatele honitby v odůvodněných a současně časově vymezených případech. Zákon o myslivosti přitom výslovně hovoří o době, kdy lze omezení vstupu nařídit (např. doba hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo doba provádění lovů),“ uvádí se v rozhodnutí ÚS, který dále mimo jiné konstatuje, že předložené a značně obtížně čitelné dodací listy obou společností o údajných váhových úbytcích zvířat v důsledku rušení veřejností, jsou zcela neprůkazné.

Co se tedy bude dít dále?

Podle starosty Vítkova Pavla Smolky jde už o třetí potvrzení skutečnosti, že obora zkrátka nemůže být uzavřena bez časového omezení.

„Papírově je jasné, že opatření, kterým mohla být po určitou dobu obora zavřena bez omezení je neplatné, zrušené. Neomezený zákaz vstupu do obory je neopodstatněný. Na druhou stranu se stále potýkáme s tím, že obora zpřístupněna není. V tomto nám rozhodnutí ÚS nepomohlo. Že by Opavská lesní, i když vyčerpala všechny zákonné soudní možnosti, oboru otevřela,“ sdělil naší redakci Pavel Smolka.

Situace kolem obory Jelenice začíná připomínat tak trochu guláš. Ilustrační foto.
Situace kolem obory Jelenice na Opavsku začíná připomínat guláš

Co se tedy bude dít dále? „U několika právníků jsme prověřovali možnosti otevření obory, jenže soudně toto nařídit nejde,“ říká Pavel Smolka s tím, že všichni teď čekají, jaké stanovisko zaujme Městský úřad ve Fulneku.

Správní řízení přebírá Fulnek

V kauze uzavřené Jelenice totiž probíhá ještě i jedno správní řízení. V polovině roku 2021 poslala rada města Vítkova a městys Březová na vítkovský úřad podnět, aby zamknuté vstupní brány jako černá stavba zmizely. Když se obora před lety kolaudovala, tak jedou z pomínek bylo, že zůstane průchozí pro veřejnost, což se teď neděje. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí s Opavskou lesní skutečně řízení o odstranění stavby zahájil.

Například ze Štítiny se po červené značce dostanete až k památníku druhé světové války v Hrabyni.
Vedou naše kroky přes hory a lesy. Za hodinu obnoví značkaři asi kilometr trasy

Jenže Opavská lesní se znovu odvolala, a to ke Krajskému úřadu MSK. Ten pak rozhodnutí MěÚ Vítkov zrušil a vrátil jej zpět k dalšímu projednání, a to kvůli námitkám Opavské lesní na údajnou podjatost vítkovského úřadu. Krajský úřad pak pověřil řízením o odstranění černé stavby právě stavební odbor Městského úřadu Fulnek. „Probíhá správní řízení v této věci. Zatím nejsem schopen říci nic bližšího,“ potvrdil Deníku tajemník Městského úřadu Fulnek René Veřmiřovský.

Obora zůstává dál zavřená

Deník požádal o vyjádření také Opavskou lesní. „Rozhodnutím Ústavního soudu jsme samozřejmě zklamáni. Opatření obecné povahy, které bylo soudy zrušeno, bylo vydáno orgánem myslivosti k ochraně zvěře, a to po důkladně provedeném správním řízení. Orgán myslivosti jako specializovaný úřad strádání zvěře a potřebu ochrany zvěře po důkladném šetření a několikadenní návštěvě obory zjistil. Bohužel, ku škodě zvěře, správní soud, respektive soud ústavní evidentně potřebu uznání podstaty věci neměl a věc rozhodl takzvaně od stolu. Jak jsme vždy tvrdili, důvodem uzavření obory je ochrana zvěře,“ sdělil redakci správní náměstek Opavské lesní Tomáš Bittner. Podle něj také tento verdikt ÚS nemá na uzavření obory vliv. „V právě skončeném procesu se řešil zela jiný problém,“ tvrdí Bittner.