Některé sběrné dvory v České republice oznámily, že od 1. srpna už nebudou tento elektro šrot přebírat, protože nedošlo k uzavření smlouvy mezi korejským výrobcem spotřebičů a společností Asekol, která v Česku zajišťuje ekologickou likvidaci těchto výrobků," informoval veřejnost Městský úřad Krnov.

Co se vlastně stalo v systému recyklace elektroniky?

Od roku 2005 je ASEKOL a.s. pro obce primárním partnerem pro sběr televizorů a počítačových monitorů libovolné značky bez omezení. Díky tomu vznikl systémem s nejvyšším podílem sběru elektronických výrobků v České republice.

"Jsme hrdí na to, že díky existující infrastruktuře sběru a za Vaší aktivní spolupráce dosahujeme společně výjimečných výsledků ve sběru a recyklaci elektrospotřebičů. Dobré výsledky však mají i svá úskalí. Aktivním sběrem televizorů a monitorů extrémně překračujeme již po mnoho let zákonné kvóty sběru, kdy místo požadované 65 % úrovně zpětného odběru v této kategorii výrobků fyzicky zajišťujeme tento limit ve výši 200 %," vysvětluje Předseda představenstva ASEKOL a.s. Jan Vrba jak se trojnásobné překročení plánu v oblasti sběrných surovin snadno změní v problém. 

Asekol totiž zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení i za výrobce, kteří jsou klienty jiných kolektivních recyklačních systémů. Televize a monitory jsou nejen zdroj surovin, ale také nebezpečný odpad. Jejich recyklace je v rámci elektrospotřebičů nenákladnější a proto se konkurenční recyklační systémy tohoto druhu odpadu rády zbaví.

"V uplynulých letech jsme opakovaně písemně žádali Ministerstvo životního prostředí o řešení tohoto stavu, kdy na jedné straně ASEKOL a.s. několikanásobně přeplňuje kvóty sběru a jiné kolektivní systémy je neplní. Bohužel k tomu nedošlo a tuto nápravu nelze očekávat ani v horizontu nejbližších měsíců a zřejmě ani let. Z tohoto důvodu je kolektivní systém ASEKOL a.s. nucen v řešení této problematiky přistoupit k určitým omezením, zejména z důvodu zajištění dlouhodobé finanční stability celého systému zpětného odběru," doplnil Jan Vrba podle kterého výrobci využívající hraniční výklad zákona v oblasti zpětného odběru elektrozařízení.

"Z těchto důvodů jsme nuceni s platností od 1.8.2020 zastavit zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky SAMSUNG ze všech sběrných míst. Abychom umožnili svoz již zpětné odebraných spotřebičů, bude možné po tomto termínu realizovat ještě jednu poslední objednávku bez rozdílu značek. Následně již nebudou jmenované výrobky z míst zpětného odběru přebírány k přepravě ke zpracovateli. Naši dopravci budou instruováni, že nemohou na sběrném místě převzít televize a monitory značky SAMSUNG. V případě, že by se při nakládce televize a monitory značky SAMSUNG objevily, budou ponechány na sběrném místě. Při opakovaném porušení bude buď odmítnuta doprava celé dodávky televizí a monitorů nebo v krajním případě přistoupeno k vypovězení smlouvy se sběrným místem," uzavřel Vrba s tím, že zpětný odběr ostatních výrobků a značek zůstává zajištěn beze změn.