Už jen několik dní má veřejnost na podání připomínek v rámci zjišťovacího řízení procesu EIA, který podle informací Ministerstva dopravy začal na konci loňského roku.

Cílem zjišťovacího řízení je posoudit environmentální a společenské dopady stavby silničního obchvatu Havířova, který má vést okrajovými částmi Havířova a také obcemi Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice.

Lidé tak mohou vznést ke Krajskému úřadu v Ostravě písemnou připomínku k plánované trase silnice, a to nejpozději do 9. ledna.

„Připomínek k tomuto záměru máme několik, protože podle nás není tento záměr dotažený do konce. Připomínky včetně našeho záměru podáme nejpozději tento pátek,“ řekl starosta Těrlicka David Biegun. Doplnil, že svá vyjádření zašlou na krajský úřad všechny obce, jichž se záměr stavby nové silnice týká.

Kritici: Chceme řádnou studii EIA

Zjišťovací řízení, kterému se zjednodušeně říká „malá EIA“, je za úkol stanovit, které informace musí obsahovat dokumentace a na které aspekty a vlivy záměru se posuzování musí zaměřit.

Odpůrci a kritici této i stavby si slibují, že pokud by se dělala „velká“ EIA, ukáže se, že ten záměr má negativní vliv na životní prostředí a navíc je ekonomicky příliš nákladný.

„Malá EIA má asi 90 stran a vše je tam rozebráno jen povrchně. Klasická velká EIA by vliv stavby musela probrat velmi komplexně. Proto chceme, aby se v tomto případě udělala „velká“ EIA. Na tak velkou dopravní stavbu by být určitě měla,“ říká Martin Cyž, havířovský zastupitel a člen spolku Životice sobě, jehož členové bojují proti stavbě nové silnice.

Počátkem tohoto týdne dokonce uspořádali setkání s lidmi, které tato problematika zajímá a chtějí vznést své připomínky. „Přišlo asi 50 lidí, kterým jsme radili, jak sepsat své připomínky a kam je podat,“ dodal Cyž.

Návrh na alternativní trasu

Záměr vybudovat novou silnici, která by značně pozměnila vzhled Horní Suché a havířovské části Životice, je dlouhodobě terčem kritiky jednotlivců i spolků. V Horní Suché už koncem loňského roku vznikla petice proti trase obchvatu přes Horní Suchou. Kritici poukazují na to, že nová silnice není potřeba a navrhují napojení obchvatu Havířova na již stávající silnici vedoucí přes Horní Suchou a Stonavu směrem k Českému Těšínu.

„Obchvat Havířova, budiž. Proti tomu nic nemáme. Ale proč ničit les, sady, bourat domy, hloubit tunel, kterým by část cesty vedla pod Těrlickem? Kromě radikální změny a negativních důsledků na vzhled Horní Suché, Životic i Těrlicka, by nová silnice přivedla do těchto lokalit tranzitní nákladní dopravu,“ řekl loni Deníku člen petičního výboru Jan Zyder.

Jednotný názor představitelů obcí dotčených případnou stavbou nové silnice, těší i Martina Cyže ze spolku Životice sobě. „Jsem rád, že i samosprávy okolních obcí Horní Suchá a Těrlicko vyjádřily jasný nesouhlas s plánovanou trasou, která má vést přes Životice. Navíc vedení obce Horní Suchá nabízí vhodné alternativní řešení vedení trasy silničního koridoru přes území po ukončené těžbě černého uhlí, které by mělo minimální vliv na život a bydlení obyvatel aglomerace, bylo by pravděpodobně levnější,“ řekl Cyž serveru Seznam Zprávy.

Co bude s pomníky?

Ve snaze donutit úřady prozkoumat co nejpodrobněji důsledky a vlivy této kritizované megastavby na své okolí, se snaží její odpůrci upozornit veřejnost také na to, že v trase silnice stojí 12 pomníků připomínajících oběti životické tragedie ze srpna 1944. Příslušníci gestapa tehdy v Životicích zastřelili několik desítek mužů.

Už loni v létě proto členové spolku Olza Pro, který se zabývá polskou národnostní otázkou na Těšínsku, podali na Ministerstvo kultury ČR žádost o zapsání všech šestadvaceti pomníků obětí životické tragédie na seznam kulturních památek. Deníku to potvrdil předseda spolku Olza Pro Marek Konieczny.

„Ano, návrh jsme podali, ale dosud nemáme vyrozumění, jaký je názor ministerstva,“ řekl Konieczny.

Podle vyjádření Ivany Awwadové z tiskového odboru Ministerstva kultury zástupci ministerstva už několikrát jednali s vedením Ředitelství silnic a dálnic, aby se včas zabránilo kolizi vytipovaných pomníků s navrženou trasou obchvatu Havířova. Podle Awwardové zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku vázne na identifikaci vlastníků 26 pomníků, které už oslovil Památkový ústav v Ostravě.

Havířov dává ruce pryč

Téma výstavby mnoho let plánované 19 kilometrů silnice, která by měla ulevit centru Havířova a spojit čtyřproudovou výpadovku od Ostravy kolem centra města a napojit se u Třanovic na dálnici D48 vedoucí na Třinec, Slovensko a Frýdek-Místek, se začalo veřejně více diskutovat v roce 2021, kdy Ministerstvo dopravy dokončilo přípravy stavby obchvatu Havířova.

Ten je rozdělen na dvě části. První je samotný obchvat města a poté úsek vedoucí přes Horní Suchou, Životice, Těrlicko až do Třanovic.

Na setkání s obyvateli v Životicích v červnu 2021 byli sice zástupci magistrátu (náměstci Baránek a Niemiec, pozn. red.), projektant a zástupky ostravské oblastní správy Ředitelství silnic a dálnic, za svůj přístup však sklidili kritiku. Tamním obyvatelům, ale třeba i sousedům v nedalekém Těrlicku, vadí, že se Havířov staví k této problematice poněkud laxně a jeho zástupci tvrdí, že město do výstavby obchvatu nemá jak zasáhnout.

„Přípravy této stavby jdou mimo město. Vše je v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic,“ řekl Deníku už v roce 2021 primátor Havířova Josef Bělica.