Ti, kdo se o vodu starají a zajišťují, aby i v tropických dnech tekla z kohoutků dostatečně studená (pozn. red.: teplota studené vody, kterou si pouštíme v domácnostech, se pohybuje od 8 do 10 °Celsia) a také kvalitní pitná voda, ale vědí, že život v přehradách má svůj sezonní cyklus a řadu dalších tajemství.

Na jaře přitéká do přehrad studená voda z tání sněhu, která se během léta od hladiny prohřívá. Většinou má tato vrstva v průměru okolo deseti metrů. Ve vrchní vrstvě je soustředěn život řas, baktérií, zooplanktonu a dalších živočichů.

Letní kino v Ostravě-Porubě. Ilustrační foto.
Letní kino v Ostravě táhne. Jaké filmy ještě letos nabídne?

„Z této vrstvy se však nedá odebírat voda pro pitné účely pro její vysokou teplotu i zmíněné oživení. Voda pro úpravu na vodu pitnou se odebírá z dolní studené vrstvy a na její kvalitě potom závisí i její jakost. Výrazně chladnější voda ve větší hloubce je od vrchní vrstvy oddělena takzvanou skočnou vrstvou. V té se na několika metrech poměrně významně mění fyzikálně-chemické i biologické parametry,“ vysvětluje mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Jak dodává, důležitou součástí péče o jakost vody v nádržích jsou ryby. „Takzvané účelové rybné hospodaření je založeno na vysazování dravých ryb štiky, candáta, bolena. Tito predátoři jsou na začátku řetězce, na jehož konci je čistší voda. Likvidují lidově řečeno plevelné ryby zejména plotici. To pak umožňuje rozvoj zooplanktonu zejména perlooček. Ty následně, pokud jich je v přehradě větší množství, žerou řasy a udržují dobrou jakost vody,“ popisuje Šárka Vlčková.

OVAK: ROČNĚ ZKONTROLUJEME TISÍCE VZORKŮ PITNÉ VODY

O tom, že i přes dlouhodobé vysoké letní teploty nemusí mít Ostravané o kvalitu vody žádné obavy, ubezpečují spotřebitele i Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK).

Kristýna LEICHTOVÁ
Hvězda Comebacku Leichtová: Být moderní matkou dnes znamená návrat ke kořenům

„Prostřednictvím našich laboratoří je pitná voda kontrolována na všech čerpacích stanicích a úpravně, i na důležitých strategických místech jako jsou vodojemy a další. Sledována je i přímo u spotřebitelů, a to na místech pravidelných i náhodně vybraných. Ročně se v laboratořích zpracuje přes 2,9 tisíce vzorků odebraných na vodovodní síti,“ upřesňuje Vojtěch Janoušek, generální ředitel OVAK.

Z celkové spotřeby dodávané pitné vody do Ostravy je 60 až 65 procent dodávek vod povrchových z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pokrývá 35 až 40 procent.

Mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava (SmVaK) Marek Síbrt poznamenává, že například z přehrady Šance odebírá tato vodárenská společnost vodu z několika hloubkových profilů.

„Můžeme tak odebírat vodu i z hloubky 37 metrů, také díky tomu je zajištěno, že našim zákazníkům teče studená a kvalitní voda i v parném létě,“ dodává mluvčí SmVaK.

Odplyňovací, metanový komínek v areálu Karolina Park v Ostravě.
Karolina a Šalamoun: proměna ze všech největší přímo v centru Ostravy