Hangár umožní expanzi společnosti, jež plánuje během příštích dvou let přijmout více než sto vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Součástí hangáru je prostorný sklad, kompozitní dílna a lakovna, v níž jsou k dispozici dva nové lakovací boxy a sušicí pece. V nových prostorách též našla místo interiérová dílna, kde probíhá oprava čalounění sedaček, koberců, tapet, případně linolea z interiéru letounů.

Do hangáru byly rovněž přesunuty kompletní datové systémy společnosti a k dispozici je též nové zázemí pro zaměstnance i zákazníky, a to jak šatny, tak kanceláře. Celkově tedy nová stavba výrazně vylepšila zázemí letecké opravny.

„Pocházím z regionu, mám proto velkou radost, že na ostravském letišti působí takto výjimečná firma, která dává dobře ohodnocenou práci vysoce kvalifikovaným pracovníkům. Díky společnostem, jako je JOB AIR Technic, se daří snižovat odliv talentovaných lidí z regionu, což je jedna z velkých bolestí Moravskoslezského kraje. Přeji proto společnosti JOB AIR Technic, ať se jí do budoucna daří a má dostatek zákazníků,“ řekl při příležitosti slavnostního přestřižení pásky Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Význam letiště stoupl

Výstavbu moderního hangáru vítá i Moravskoslezský kraj.

„Aktivitami společnosti JOB AIR Technic znovu stoupá význam letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově. To je také hlavní důvod, proč jsme jako kraj finančně podpořili výstavbu stojánky před novým hangárem v celkové výši 26 milionů korun. Ta umožňuje příjezd letadel k hangáru a manipulaci s nimi,“ doplnil Jaroslav Kania, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro investice.

Výstavba opravárenského hangáru trvala necelé dva roky, zajímavostí je propracovaný protipožární systém za 27 milionů korun. V hangáru je osazeno celkem šest vodních děl s průtokem 6000 litrů vody za minutu.

K TÉMATU

JOB AIR Technic letos plánuje otevřít novou linku na údržbu letadel, v roce 2021 pak další. Následně bude kapacita nového hangáru plně využita. Na otevření jedné linky je potřeba řádově 60 pracovníků různé kvalifikace jak do údržby, tak pro podporu činnosti linky. Firma proto dlouhodobě poptává zkušené letecké mechaniky, zároveň si je díky vlastnímu školicímu středisku sama vychovává. Spolupracuje rovněž se školami, zejména s Vítkovickou střední průmyslovou školou, kde je možné studovat obor Letecký mechanik.