To jsou totiž nejčastější chyby, které odhalili hygienici při velké cílené kontrolní akci zaměřené na občerstvení a bistra při čerpacích stanicích. Kontrola byla načasována před stávající letní turistickou sezónou.

„Šetření bylo provedeno celkem v šestadvaceti provozovnách na území celého kraje,“ informovala ředitelka ostravské krajské hygieny Helena Šebáková. K laboratornímu vyšetření putovalo čtrnáct vzorků, ani jeden z nich neodhalil žádné závady.

To však bohužel neplatí o způsobu prodeje. „V sedmi provozovnách jsme zjistili prodej studených potravin s prošlým datem použitelnosti. Ve třech případech nebylo možné zjistit původ skladovaných potravin. Ve dvou případech provozovny nedodržely skladovací podmínky potravin, přičemž jeden provozovatel nedodržel vhodnou teplotu a druhý měl uzeniny uloženy v mrazícím boxu,“ vyjmenovala hygienička.

Dva prodejci pak neudržovali dostatečnou čistotu provozovny. Měli zaprášené regály na potraviny a špinavé lednice.

Za zjištěné závady hygienici čtyřem provozovatelům uložili blokovou pokutu a dalším čtyřem pokutu v příkazním řízení. „Kontrola ukázala, že studené občerstvení na čerpacích stanicích je z mikrobiologického hlediska vyhovující. Mnohdy je však nabízen sortiment s prošlou dobou použitelnosti nebo špatně skladovaný. Každý spotřebitel by si tedy při nákupu občerstvení v těchto zařízeních měl zkontrolovat spotřební lhůtu a to, jakým způsobem byly v prodejně potraviny a pokrmy uloženy,“ upozornila Helena Šebáková.

Během června se hygienici chtějí zaměřit zejména na prodej zmrzliny . Kontrolovat budou nejen způsob prodeje, ale budou také odebírat vzorky zmrzliny k laboratornímu vyšetření. Na kvalitu zmrzliny budou hygienici upínat pozornost po celé léto a kontroly budou probíhat až do konce září.