Shromáždění asi osmdesáti polských podnikatelů v Pokrywné oslovil ředitel Okresní hospodářské komory (OHK) Bruntál Jaroslav Balcárek.

„Na pozvání Euroregionu Pradziad jsem v Polsku 9. ledna provedl prezentaci podnikatelských aktivit v okrese Bruntál s konkrétním představením některých firem, zejména členů OHK Bruntál. Předal jsem Euroregionu Pradziad firemní propagační materiály, které jsem od českých firem měl k disposici.

Na následujícím jednání jsem se už setkal s polskými firmami, které projevily zájem o konkrétní spolupráci. Přislíbil jsem polským partnerům jakoukoli pomoc, zejména při získávání kontaktů na firmy v našem okrese.

Českým partnerem tohoto setkání byl inženýr Jarmar, ředitel Euroregionu Praděd,“ představil svou misi v Polsku Jaroslav Balcárek, ředitel OHK Bruntál.

Také krnovská starostka Renata Ramazanová je přesvědčena, že současným trendem Krnovsla je získávání stále silnější ekonomické, kulturní i společenské vazby na polské sousedy.

„Krnov měl od počátku 90. let vždy blíže k polským městům než k sousedům na české straně. Ona blízkost je dána geograficky i historicky. Glubczyce a Prudnik jsou našimi nejbližšími partnery a odstranění hraničních formalit tuto skutečnost jen posílilo.

Je báječné, když nabídka kultury, sportu i společenských akcí slouží v našich městech Čechům i Polákům. V Krnově slyšíte polštinu na každém kroku, ve všední den i ve svátek. Stejné je to i v polském příhraničí,“ konstatovala starostka Ramazanová, podle které je seznam společných česko – polských projektů za uplynulých devatenáct let už hodně dlouhý.

Krnov s Prudnikem vydává Českopolský informační kurýr, tedy noviny, které podávají aktuální informace o dění a příležitostech v obou městech. „V Krnově vychází informace z Prudniku a okolí, v Prudniku z Krnovska. Příští rok se rozběhne společné dětské televizní studio.

Spolupracujeme také na projektech praktických, spojených s velkými investicemi. Společně s Glubczycemi jsme realizovali již jednu etapu výstavby kanalizace podél hraniční řeky, další máme připravenu k realizaci. S Prudnikem spolupracujeme na záchraně textilních tradic Slezska.

Jsem ráda, že spolupráce není jen na samosprávách, ale že se jí chopily také kulturní a školské instituce. Spolupráce je především o setkávání lidí s lidmi. Jen zapojením občanů se stává přeshraniční spolupráce realitou a ne pouhou deklarací,“ uzavírá starostka.