"Situaci na trhu fóliových materiálů je možno charakterizovat dalším zostřením konkurenčního prostředí především vlivem zahraniční konkurence. Vývoj trhu v roce 2006 potvrdil, že středoevropský region je významným cílovým odbytištěm západoevropských výrobců," uvedla ve výroční zprávě předsedkyně představenstva společnosti Jolana Petrášová.

Loňské hospodářské výsledky Granitolu proto považuje za velmi dobré. Výrobce fólií z Moravského Berouna loni prodal bezmála dvě třetiny své produkce na tuzemském trhu. Do zahraničí firma dodala 35 procent celkového objemu výroby. Nejvýznamnějším exportním teritoriem společnosti bylo loni Slovensko. K dalším významným odběratelům firmy patří především Polsko, Nizozemsko a Německo.

Celková aktiva společnosti Granitol dosahovala ke konci loňského roku 549,7 milionu korun, její vlastní kapitál obnášel 340,6 milionu korun a cizí zdroje 204,6 milionu korun. V předchozím roce cizí zdroje firmy činily 187 milionů korun. Firma Granitol se zabývá výrobou fólií pro potravinářský průmysl, stavebnictví či zemědělství. Její produkce se rovněž používá k balení spotřebního zboží. Jediným akcionářem společnosti, která loni zaměstnávala v průměru 384 lidí, je slovenská firma Slovintegra.