Dokončení stavby a montáž zařízení přitom ještě v zimě ohrožovalo zbytečné administrativní pochybení investora, který nepodal včas stavebnímu úřadu s dokumentací i ohlášení. Firmě následně hrozilo, že bude muset bourat bytelné betonové nepropustné jímky bránící případnému úniku chemických látek do půdy, základy pro technologická zařízení a navrch přístavbu skladu. Aby toho nebylo málo, přišla ještě o již schválenou dotaci z programu EU Phare. Překážky se podařilo zdolat a navíc firma uspěla s projektem ve Společném regionálním operačním programu SROP.

Investice přišla na 24,5 milionu korun, přitom polovinu nákladů může firma hradit z evropských zdrojů. „Celkové náklady včetně stavebních prací se dostaly až na jedenatřicet milionů korun,“ upřesnil Zdeněk Kuchař, jednatel společnosti s ručením omezeným Hobes. Největší výrobce zámků v České republice s tradicí od roku 1950 byl dosud odkázán na služby externích dodavatelů a musel posílat díly svých výrobků k povrchovým úpravám do galvanoven jiných firem vzdálených desítky kilometrů. Nyní odpadnou náklady na transport, výroba až po konečný produkt bude plynulejší a efektivnější.

Po kolaudaci a rozjezdu třísměnného provozu chce firma až třicet procent výkonu galvanovny nabízet jako službu jiným výrobcům. Po třítýdenním zkušebním provozu galvanovny se vyhodnotí všechna povinná měření emisí, moderní provoz by ale podle Kuchaře měl vyhovět všem nárokům na ochranu životního prostředí. Oproti jiným galvanovnám totiž bude firma používat pouze třímocný chrom, který je ve srovnání s šestimocným výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Důležité je, že nová investice přinesla také nové pracovní příležitosti.

„Pro galvanovnu jsme už přijali dvacet pracovníků, povětšinou z řad uchazečů o práci. Někteří lidé sem přešli z jiných pracovišť ve firmě. Počet zaměstnanců tady ale není konečný, jakmile se galvanovna dostane do třísměnného provozu, budeme potřebovat další šikovné lidi,“ uvedl Kuchař. Další pracovníky bude Hobes přijímat ještě v první půli příštího roku, kdy se počítá s rozšířením nástrojárny a využitím prostor učiliště.

„Předpokládám, že bychom mohli zaměstnat dalších patnáct až dvacet lidí. Dnes má Hobes dvě stě zaměstnanců a je největším zaměstnavatelem ve městě,“ řekl Kuchař.

Firma vyšla vstříc návrhu obyvatel, aby společně s radnicí spolupracovala na projektu Zóna klidu a úpravě nejbližšího okolí podniku. Záměr lidé znají pod názvem Nejhezčí ulice: „Vybudujeme tady patrně zcela na náklady firmy nový chodník, protihlukovou zeď a vysadíme novou, hezkou zeleň,“ dodal podnikatel.