Kolik lidí a jak dlouho pracovalo na rekonstrukci Prioru?

Dílo se nám podařilo realizovat v dohodnutém termínu třináct měsíců. Na rekonstrukci pracovalo přibližně pětašedesát zaměstnanců firmy AF Stav Aleš Fousek a pracovníků od subdodavatelů.

Spolupracoval jste při rekonstrukci s dalšími krnovskými firmami?

Ano. Vždy se snažíme spolupracovat s místními firmami, jelikož s nimi máme výborné zkušenosti. Na rekonstrukci Prioru se podílely jako subdodavatelé firmy Sidomont, Savidis a Avrat.

Jak na vás působily negativní ohlasy, které se objevily už v průběhu stavby?

My jsme svou práci jsme prováděli podle schválené projektové dokumentace a k názorům spoluobčanů jsme zůstávali po celou dobu neutrální. Některé připomínky nás mrzely a jiné naopak inspirovaly. Rozhodně ctím zásadu, že každý může mít na rekonstrukci Prioru vlastní názor.

Vyskytly se nějaké problémy během zhotovení stavby?

Abych řekl pravdu, tak jsme řešili pár problémů. Jednalo se totiž o ojedinělý projekt, který se uskutečnil za plného užívání celého objektu. Takže nás potrápily při budování střechy přívalové deště, při nichž voda natekla do několika bytů. Tuto situaci jsme ihned řešili ze svého pojištění, které máme sjednané na veškeré naše stavby, které provádíme – to znamená, že ve svém důsledku byly veškeré škody plně finančně narovnány. Přes veškerá opatření, která jsme realizovali pro eliminaci nežádoucích vlivů stavby na uživatele bytů, se projevily problémy se zvýšenou hlučností a prašností. Při tak náročné a rozsáhlé rekonstrukci však nelze tyto veškeré nežádoucí vlivy zcela vyloučit. Touto cestou bych si dovolil poděkovat nájemníkům za jejich pochopení a hlavně trpělivost.

Která část Prioru se Vám dnes nejvíce líbí?

Dílo se mi líbí jako celek, který patří ke krnovskému náměstí. No, ale takovým mým favoritem je část zrekonstruovaného objektu poblíž Zámeckého náměstí. n Kdy vás napadlo se přihlásit do soutěže o nejkrásnější fasádu? Jelikož jsme se této soutěže úspěšně zúčastnili i v předchozích letech, od počátku jsme všichni usilovali o co nejlepší kvalitu díla s tím, že po dokončení se do soutěže přihlásíme.

Jak jste se dozvěděl, že jste v soutěži Fasáda roku 2006 uspěli?

O užší nominaci jsme se dozvěděli z písemné pozvánky. A o vítězství až přímo na místě.

Jaká byla vaše reakce na úspěch?

Dá se říci, že jsme čekali udělení zvláštní ceny za originální rekonstrukci panelového domu. To, že získáme absolutní vítězství nás ale nenapadlo a jsme nesmírně rádi. V první řadě musím poděkovat všem zaměstnancům firmy, i dodavatelům a subdodavatelům, kteří odvedli kus dobré práce. Uznání si zaslouží za odvážnou a velkou investici i vedení města Krnova. Musím ocenit i profesionální spolupráci s generálním projektantem architektem Petrem Šmardou a pracovníky Investičního oddělení MěÚ Krnov.

Jak na vás krnovské náměstí působí jako celek?

Krnovské náměstí se mi líbí velice a jsem rád, že se naše firma již v minulých letech podílela na jeho zkrášlení. Po rekonstrukci a obnově žulové dlažby, vybudování památníku Leopolda Bauera včetně jeho okolí a dalších drobných zakázkách se nám podařilo rekonstrukcí Prioru dotvořit celkový ráz náměstí.

Na čem nyní vaše firma pracuje?

V současné době stavíme šest rodinných domů, provádíme drobnější stavby komunikací a provádíme revitalizaci několika panelových domů. Letos se stejně jako v minulých letech podílíme na rekonstrukci hradu Sovinec. Vrcholem nejbližších měsíců je dokončení rekonstrukce základní školy na Janáčkově náměstí v Krnově. S touto stavbou budeme chtít jít do soutěže o nejkrásnější fasádu roku 2007. V neposlední řadě ještě čekáme, jak dopadne soutěž o stavbu roku 2006, do níž jsme se také přihlásili se zrekonstruovaným Priorem. A dále se budeme ucházet o další zakázky na úrovni našeho regionu a kraje.