Růst poptávky po fotovoltaických elektrárnách (FVE) v důsledku masivního zdražování energií je enormní a mnohé instalační firmy tak nedokázaly patřičně reagovat. Nerovnováha mezi poptávkou a počtem realizačních týmů firem vedla k prodloužení termínů realizací.

Skokové navýšení poptávky o služby, avšak omezené možnosti instalace byl i případ skupiny SolidSun, předního poskytovatele komplexního řešení fotovoltaik pro soukromé i firemní objekty. Skupina však obratem na nastalou situaci zareagovala a například ve srovnání s rokem 2021 navýšila své instalační kapacity hned o 250 procent.

„Zakládáme si na férovém přístupu k zákazníkům, a proto jsme raději na začátku roku 2022 dočasně omezili příjem nových zakázek na únosnou míru, abychom přísun klientů vybalancovali v závislosti na množství instalačních kapacit,“ vysvětlil postup Martin Palarčík, generální ředitel skupiny SolidSun.

Minulý rok podle něj nebyl jednoduchý ani z hlediska dodávek menších komponent k FVE. Pomohlo však přímé napojení na výrobce. „Na dramatický vývoj na trhu jsme reagovali flexibilně a díky včasnému náboru nových pracovníků jsme v roce 2022 zvládli úspěšně dokončit přes tři tisíce zakázek, což je třikrát více než v roce 2021,“ srovnal poslední dva roky Martin Palarčík.

Instalační kapacity skupina navýšila personální instalační kapacity celkem o 250 procent, čímž snížila dobu instalace FVE na zhruba tři až pět měsíců v závislosti na oblasti. Do procesu pořízení fotovoltaiky však vstupuje ještě třetí strana – distributor. Jakou v řetězci hraje roli? „Od distributora potřebujete například kladné vyjádření o připojení vaší nové FVE do sítě a výměnu čtyřkvadrantového elektroměru,“ popsal Martin Palarčík, který též varoval před nereálnými nabídkami nových, nezavedených firem.

V současné době má také skupina SolidSun ve skladových zásobách všechny potřebné instalační komponenty, a to v hodnotě stovek milionů korun. Za dobu své existence realizovala přes 7200 fotovoltaických elektráren a od nezávislé agentury Dun & Bradstreet, která se zabývá kredibilitou firem v ČR i v zahraničí, si vysloužila ratingové hodnocení AA. (jir)