Toto ocenění uděluje Sdružení českých spotřebitelů moravskoslezským živnostníkům a firmám, u nichž vyhodnotilo kvalitní služby a odpovědný přístup ke klientům. Mezi deseti firmami, které slavnostně převzaly ocenění v prostorách Krajského úřadu v Ostravě, jsou také dvě z Krnova. Výrobce nealkoholických nápojů Kofola a prodejny potravin Optimal.

„Cena Spokojený zákazník nepředstavuje pro každou oceněnou firmu pouze visačku vysoké kvality. Je to signál pro nás spotřebitele, že by nám služby či produkty takové firmy měly vyhovovat, že tam najdeme vstřícnost a kvalitu. A je to také důležitá informace pro lidi zvenčí, pro návštěvníky našeho regionu. Konkrétně, že také na severní Moravě a ve Slezsku nechybějí služby s puncem vysoké jakosti,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský.

Na cenu bylo letos navrženo 50 podnikatelských subjektů. Do užšího výběru jich odborná komise vybrala šestnáct. „Nakonec jsme k ocenění doporučili deset firem. Zjistili jsme totiž, že ne všichni nominovaní splňují potřebné registrační povinnosti vůči státním orgánům. Cena garantuje nejenom to, že firma poskytuje služby podle očekávání zákazníka, ale také, že plně respektuje platné právní předpisy,“ vysvětluje předsedkyně komise Jarmila Weczerková, vedoucí Krajského živnostenského úřadu v Ostravě.

Sdružení českých spotřebitelů udělilo cenu poprvé před šesti roky v Ústeckém kraji. Postupně svou aktivitu rozšířilo také do Karlovarského, Jihočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Další záměry organizace přiblížil ředitel Libor Novák: „Pro zákazníky v regionech vznikají kontaktní centra a odborné komise pro ochranu spotřebitelů. Měli by s nimi spolupracovat zástupci samospráv a orgánů státní správy, které se věnují dozoru, kontrolám a inspekcím, ale také představitelé podnikatelské sféry a neziskových organizací. Přineslo by to monitorování úrovně ochrany spotřebitele a také další zviditelnění firem.“

Každá oceněná firmamá právo používat titul Spokojený zákazník po dobu dvou let například na svých webových stránkách nebo vyvěšením plakety v prodejně. Účastníci se do soutěže sami nepřihlašují, jejich nominaci navrhují členové Sdružení českých spotřebitelů, kteří opakovaně navštěvují prodejny, firmy či provozovny a všímají si nabídky zboží a kvality služeb.