Lidé si pomáhají společně a ERA pak pomůže dále. Jedná se o projekt společenské odpovědnosti ERA, který podporuje neziskové a příspěvkové organizace a jejich drobné projekty (do hodnoty 100 tisíc Kč) z devíti pilotních regionů. Mezi tyto regiony patří i Slezsko se třemi projekty.

První projekt nese název Historická Muna hojení bolestí severovýchodních Sudet, který organizuje Hnutí Brontosaurus Jeseníky. Muna je bývalý vojenský areál, který zřídila německá armáda za druhé světové války. Po válce tímto místem prošli téměř všichni sudetští Němci z Jesenicka při odsunu. I po válce sloužil areál vojenským účelům, než byl nakonec opuštěn. Dnes se nachází v třetí zóně CHKO Jeseníky a sídlí v něm Městečko neziskových organizací, které Hnutí Brontosaurus zřídilo.

Záměrem současného projektu v areálu Muna je pořádat dobrovolnické, zážitkové a vzdělávací akce pro mladé lidi, menší festival spojený s koncerty, workshopy starých řemesel a výstavou o novém životě Muny, zatraktivnění přírodovědné naučné stezky a dostavba zázemí pro dobrovolníky s využitím alternativní technologie.

Dalším projektem je Kvetoucí region: Cesty kvetoucí alejí, se kterým přichází místní akční skupina Hrubý Jeseník. Projekt je zaměřen na zlepšení prostředí v obcích výsadbou kvetoucích stromů, dřevin a květin, na kterém se podílejí obyvatelé regionu. Konkrétně je projekt zaměřen na vysázení kvetoucí aleje kolem chodníku u silnice mezi městem Bruntál a obcí Staré Město.

Třetí projekt v oblasti Slezska má název SNOEZELEN vnímám a prožívám sebe a okolí, se kterým přišla Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15. Tímto projektem reaguje na vzrůstající počet žáků se zdravotním postižením. Cílem projektu je renovace a vybavení místnosti za účelem realizace terapie SNOEZELEN. Postižené děti jsou v rámci této terapie vedeny k chápání reality smyslovým vnímáním v příjemném prostředí disponujícím světělnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou. Cílem tohoto projektu tedy je pomoci dětem s různými typy postižení, které navštěvují bruntálskou základní školu, pomocí speciální terapie.