Konfrerenci připravily Svaz českých a moravských výrobních družstev Praha, občanské sdružení Vlastenecký poutník, regionální klub Moravské asociace podnikatelek a manažerek v Bruntále, Vysoká škola podnikání a město Bruntál ve spolupráci s úřadem práce. Projekt Podnikání v sociální ekonomice je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Iniciativy společenství EQUAL a státního rozpočtu ČR. Družstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku už mají tradici 160 let. Také ve 21. století mají nezastupitelné místo v české ekonomice.

V současnosti funguje v zemi na tři tisíce družstev s jedním milionem členů, zaměstnávají sto tisíc lidí, spravují půl milionu bytů, provozují tři tisíce prodejen a hospodaří na 35 procentech zemědělské půdy. V Evropské unii družstva zajišťují osm procent zaměstnanosti. Čísla uvedl Karel Rychtář ze Svazu českých a moravských výrobních družstev, který se zamýšlel nad rolí asociací, neziskových organizací, družstev, vzájemných fondů a kapitálových společností s deklarovanými sociálními cíli v české ekonomice a potřebou spojitosti s komunální politikou.

Podle něj nestačí, aby stát jen deklaroval podporu, musí tu být i závazek. Ideální je přitom daňová nebo jiná garantovaná forma podpory a zvýhodnění. Jeden příklad sociálního podniku prezentoval zástupce občanského sdružení Liga Bruntál Jozef Baláž.

Liga má aktivity rozvrženy do sekcí stavební, ekologické a sociální. „Začínali jsme s opravami chodníků v Bruntále a základem byla myšlenka, že je výhodnější vyměnit jednu prasklou dlažební kostku, než za čas opravovat celý chodník,“ uvedl Baláž s tím, že záměru dala zelenou bruntálská radnice. K dnešku už četa pracovníků opravila na pět tisíc metrů čtverečních chodníků a zaměstnala přitom první desítku Romů. Dnes už má Liga fungující stavební firmu, provozuje Zelenou dílnu, udržuje v čistotě plochy v západní lokalitě města i dalších ulicích.

„Z činností, které nám vydělávají, dnes můžeme hradit také další aktivity, třeba chod integračního centra na Lidické ulici. Kruh se tak uzavírá, přitom sdružení není až tolik závislé na dotacích a grantech. Je to projekt přenositelný i do dalších měst,“ dodal Baláž. Z konference bude vydán sborník, který zahrne všechny příspěvky a náměty.