Chtěl za něj minimálně třiadvacet a půl milionu korun. Za tuto cenu hotel nikdo v dražbě nekoupil. „Je tam zakopaný pes,“ řekl majitel Jiří Klásek. Kdo by Džbán vydražil, potýkal by se s takzvanou Poznámkou o určení vlastnictví, zapsanou na katastrálním úřadu kvůli Řádu Německých rytířů.

Otci Jiřího Kláska zabavili komunisté po uchopení moci po roce 1948 veškerý majetek. Proto se rodina odstěhovala do Austrálie. Jeho syn po revoluci v roce 1989 koupil majetek, o který opět někdo usiluje. „Řád Německých rytířů mi zaslal dopis, kde mě informuje, že mi hotel Džbán zabaví. Od té chvíle se případem zabývá už sedm a půl roku soud,“ prohlásil Jiří Klásek.

Od koupě hotelu Džbán, který si nárokuje Řád, zápis na katastru zatím odrazuje. „Každý z toho má obavy. Řád mi přitom slíbil, že zápis odstraní nejpozději do dne konání dražby, tedy do 10. listopadu. Dodnes své sliby nesplnil,“ konstatoval Jiří Klásek a dodal: „Zájemců o koupi bylo dost, ale kde hrozí vyvlastnění, tam to nikdo nekoupí.“ Majitel uvažuje, že dá hotel někomu znovu do pronájmu, pokud do týdne nedojde k dohodě s řádem. „Než odjedu zpět do Austrálie, chtěl bych tyto záležitosti vyřešit,“ dodal Jiří Klásek.

S tvrzením Jiřího Kláska nesouhlasí právní zástupce Řádu Německých rytířů Miroslav Svoboda: „Tehdejší i dřívější balleimeister a sekretář velmistra pro Čechy, Moravu a Slezsko Robert Rác naopak informoval Jiřího Kláska o tom, že pokud hotel Džbán koupí, musí počítat s tím, že Řád Německých rytířů na něj uplatní restituční nárok.“ Tak se i stalo. „Spor vedeme. Nechci předbíhat, ale snad již je vyřešen smírnou cestou. Ve Vídni už schválili podmínky a postup pro vyrovnání,“ informoval Miroslav Svoboda.

Řád podle jeho slov právě nyní připravuje dohodu, jak komplikovaný případ vyřešit. „O problémech s dražbou nevíme, ani že bychom stanovili termín pro zrušení zápisu na katastrálním úřadu,“ sdělil Miroslav Svoboda. Jasno bude až po uzavření dohody. „S právním zástupcem Jiřího Kláska Janem Kozákem z Olomouce jsme se již dohodli na principu, jak celou věc vyřešit. Z naší strany vůle je, pracujeme na tom,“ doplnil Miroslav Svoboda.