Na počátku týdne měli novináři v doprovodu zástupců společnosti Diamo, která technickou likvidaci dolu provádí, možnost sledovat instalaci potrubí, které bude sloužit na dosypávání zásypu, který bude postupně sedat.

„Na kamenivo nyní přijde dvoumetrová separační vrstva štěrku a následně bude provedena betonáž ohlubňové zátky. Ta bude silná 30 metrů a až končit bude na povrchu. Po ukončení likvidace bude provedena demolice šachetní budovy a následně výstavba uzavíracího ohlubňového povalu, které bude sloužit jako konečný stav likvidované jámy,“ popsal odborně průběh prací Petr Bartík, vedoucí likvidace z odštěpného závodu Darkov, státního podniku Diamo.

Na jámě číslo dvě by mělo být hotovo do konce roku. Zasypávat se ale budou ještě jámy č. 6 a 5. Pětka se bude plnit zpevněným zpevněným zásypem, tedy betonem, protože bude sloužit k vyvádění plynů z podzemí. Následně musí proběhnout likvidace objektů v bezpečnostním pásmu jam a na to bude navazovat několik etap, kdy se budou likvidovat objekty v širším okolí.

Jak dlouho to potrvá? „Řádově mluvíme o měsících až letech. Technická likvidace by měla skončit na konci roku 2024, nejpozději na počátku roku 2025,“ řekl Jiří Golasowski, náměstek pro výrobu a ekologii odštěpného závodu Darkov, s. p. Diamo.

Současně se zasypáváním jámy probíhá likvidace úpravny uhlí, červené budovy, do níž vedou kryté dopravníky. Budova byla dlouhé roky součástí panoramatu Dolu Lazy.

V areálu zřejmě bude průmyslová zóna

A kdy bude lokalita připravena k novému využití? Podle Jiřího Golasowského je to „běh na dlouhou trať“. „My postupujeme podle tzv. masterplanů, jehož součástí je vize, jak by daná lokalita měla v budoucnu vypadat. Masterplan je vyhotoven ve dvou alternativách. Ta základní je tzv. zelená louka, což je pro budoucího investora nejpragmatičtější řešení. Zatím ale není rozhodnuto, co tady na Lazích půjde k zemi, to se teprve uvidí,“ dodal Golasowski.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku Diamo, dodala, že vize, jak by mohl být areál Dolu Lazy v budoucnu využit, Diamo komunikuje se zástupci kraje. Ten by podle aktuálních plánů měl pozemky nabýt a chce se věnovat podpoře investic v této lokalitě. Pro případné investory mají být připraveny i výhodné finanční programy.