„V loňském rozpočtu bylo 1,8 milionu korun na oblast kultury a 1,3 milionu na prevenci kriminality. Letos byly poprvé vyhlášeny dotační tituly také na projekty ze sociální a zdravotní oblasti,“ uvedla místostarostka Alena Krušinová. Do prvního kola přišlo celkem 159 projektů.

„V prvním kole bylo celkem rozděleno téměř 3,5 milionu korun. V dotačním titulu Sport a pohybová rekreace uspělo 58 žádostí z osmdesáti v celkové výši 1,8 milionu korun, v titulu kultura a zájmová činnost bylo rozděleno 1,1 milionu mezi 36 žadatelů. Na projekty v sociální a zdravotní oblasti a na prevenci kriminalityv prvnímkole bylo vyčleněno půl milionu korun a podělilo se o ně 25 projektů,“ uvedla Kamila Hrnčalíková – Samsonová z odboru vnějších vztahů.