V rámci Moravskoslezského kraje získal třetí místo výrobce a distributor tmelů, silikonů, lepidel, hydroizolací a podobné stavební chemie firma Den Braven production s.r.o., která má sídlo v Úvalně. Ocenění převzal jednatel společnosti Miroslav Mohyla. „Bylo nám ctí se této akce účastnit, zvláště pokud se jednalo se o hodnocení podle exaktních ekonomických parametrů, nikoliv podle nějakých subjektivních dojmů,“ představil Diamanty Miroslav Mohyla.

Ceny Diamanty českého byznysu jsou udělovány na základě žebříčku, který sestavují analytičtí experti společnosti Bisnode na základě objektivních ekonomických ukazatelů. V Moravskoslezském kraji bylo hodnoceno 559 firem, které splnily vstupní kritéria.

Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mililonů až 5 miliard, a mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky. V případě Den Braven obrat za rok 2018 přesáhl 2 miliardy korun.

Jedním z hodnocených kritérií je i j schopnost dostát svým závazkům. Hodnotí se nárůst tržeb a aktiv, krátkodobé závazky, likvidita i poměr hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu.

Zveřejněno je 10 nejlepších v každém kraji. Objektivní ekonomické ceny jsou udíleny dle regionů vždy třem nejlepším z každého kraje České republiky. Odbornými garanty celého projektu jsou Univerzita Karlova, ČVUT a Hospodářská Komora České republiky. Analytickým partnerem je společnost Bisnode.