Předseda Ivar Tollefsen se na spolupráci s novými členy představenstva těší: „Fredrik Reinfeldt má za sebou působivou kariéru a poté, co opustil funkci švéd ského premiéra, je silně slyšet v socioetických a enviromentálních otázkách společ-nosti. Pro vizi Heimstaden Přátelské domovy a naše velké ambice v rámci pomáhání celé společnosti představuje Fredrik ideálního partnera. Vibeke Krag zase přichází s velkými finančními zkušenostmi a zkušenostmi z oblasti vedení, které získala ve velkých průmyslových podnicích. Protože je Dánka, přináší s sebou také velmi cenné poznatky o Dánsku, největším trhu pro Heimstaden. Těším se na spolupráci s oběma.

Noví členové představenstva

Fredrik Reinfeldt je zkušený politik, který vedl 12 let švédskou Stranu středu a osm let působil jako švédský premiér. V roce 2015 opustil život politika a působil jako předseda Centra pro AMP a iniciativy Transparency Extractive Industries a jako po-radce společnosti Nordic Capital a Bank of America Merrill Lynch.

Fredrik Reinfeldt.Fredrik Reinfeldt.Zdroj: Heimstaden„Působivý růst Heimstaden v kombinaci s jejich silnými hodnotami Péče, Odvaha a Otevřenost, stále zelenou perspektivou a oddaností společenskému přínosu, přináší tuto jedinečnou příležitost pozitivně ovlivnit život ve Švédsku i napříč Evropou. Oče-kává se ode mne, že se dalšímu rozvoji společnosti budu věnovat s maximálním na-sazením a oddaností,” řekl Fredrik Reinfeldt.

Vibeke Krag je kvalifikovaná profesionálka s bohatými zkušenostmi CEO a členky představenstva z velkých firem v oblasti financí, pojištění a energií, jako jsou Codan A/S, Gjensidige Forsikring ASA, Nykredit A/S a dánský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a zákazníků.

„Velmi se těším na to, až začnu v představenstvu působit. Hlavní odpovědností spo-lečnosti Heimstaden je správa bytů pro více než 250 000 lidí v sedmi zemích. Vzhledem k ambicím dalšího udržitelného růstu pokračuje Heimstaden ve své impozantní cestě stát se vlajkovou lodí mezi evropskými realitními společnostmi,” řekla Vibeke Krag.

Vibeke Krag.Vibeke Krag.Zdroj: Heimstaden

 Po výroční valné hromadě 8. března 2021 budou v představenstvu Heimstaden pů-sobit Ivar Tollefsen (předseda), John Giverholt, Fredrik Reinfeldt a Vibeke Krag. Noví členové nahradí Patrika Halla a Magnuse Nordholma, kteří zůstávají v He-imstaden ve funkcích CEO, respektive zástupce CEO.

 „Nové představenstvo nám společně s vyšším managementem poskytuje silnou vý-chozí pozici pro splnění ambiciózních cílů a zajištění Přátelských domovů v sedmi evropských zemích,“ řekl Ivar Tollefsen.

K TÉMATU

Heimstaden AB je majoritní vlastník Heimstaden Bostad AB, jedné z nejvýznamnějších evropských realitních společností s více jako 110 000 byty v přibližné ceně 170 miliard švédských korun, což je v české měně cca 440 miliard.