Již v roce 2005 získalo stoprocentní dotaci ve výši 890 tisíc korun z programu Brownfields Moravskoslezského kraje na studii proveditelnosti pro objekt bývalé továrny na sukna Florian Schmidt, který tvoří dominantu pravého břehu Opavy v pohledu od křižovatky ulic Šmeralova a Říční okruh, a to i přesto, že není jeho majitelem.

„Autor této studie navrhuje využít objekt pro muzeum, volnočasové aktivity, Podnikatelský inkubátor pro začínající podnikatele a kancelářské prostory. Tyto záměry ale dnes již nejsou aktuální. Muzeum by totiž mělo vzniknout v bývalém ředitelství Karnoly, které se nachází naproti továrně přes řeku, a také se změnil názor na financování brownfieldů, kdy šance na dotace se výrazně snižují, pokud v těchto objektech jsou umístěny ziskové provozy,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje. Město Krnov proto kontaktovalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Českém vysokém učením technickém v Praze a další architekty, aby mu pomohli najít pro tento objekt využití. Společně se sešli na jednání v pondělí 2. dubna, při kterém si prohlédli oba areály.

„Na závěr setkání bylo dohodnuto, že ČVUT zadá svým studentům ročníkové nebo diplomové práce na téma využití těchto objektů, aby se shromáždilo co nejvíce nápadů. Několik myšlenek padlo již na jednání, například, že v případě areálu ředitelství by se mělo pár méně cenných objektů zbourat, aby by se areál prosvětlil a lépe napojil na areál zámku, a jednak aby rekonstrukce i následný provoz byly pro Město únosnější,“ řekl Michal Skalka.

Nezávisle na projektech studentů bude ostravská firma OSA projekt, s.r.o. v letošním roce zpracovávat částečnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro objekt bývalé továrny na sukna, na kterou Město Krnov získalo dotaci ve výši 1,5 milionu korun od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). V této dokumentaci se budou řešit takové záležitosti jako příjezdové komunikace, napojení objektu na veškeré sítě a také posouzení vlivů z hlediska životního prostředí. Podstatně dál je Město Krnov s vizí o využití bývalého ředitelství Karnoly. Zde by měla vzniknout nadregionální muzea varhan a textilu, regionální muzeum a další doprovodné provozy. Město již vytvořilo tři odborné týmy pro prezentované obory, které připravují náplně jednotlivých částí muzea.

Také jednání o vlastnictví budov se správkyní konkurzní podstaty byla úspěšná a zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili koupi tohoto areálu za 3,8 milionu korun. Na sklonku loňského roku navíc Město získalo dotaci od MMR ve výši sto šedesát tisíc korun na zpracování studie proveditelnosti, kterou do září zpracuje firma DHV CR, s.r.o.