V Rapotíně funguje v areálu bývalých skláren už třetím rokem bioplynová stanice. Nově je zde v provozu technologie membránové separace. Ta umožňuje za nízkých nákladů vyrobit z bioplynu biometan.

„Z bioplynu tak získáme pokročilé biopalivo. Jedná se o nový zdroj obnovitelné energie. Biometan lze také díky jeho srovnatelným vlastnostem se zemním plynem vtláčet přímo do plynárenské distribuční soustavy,“ sdělil Martin Vrtiška, obchodní ředitel firmy EFG, která technologii v Rapotíně provozuje.

Jesenický fotograf Tomáš Neuwirth.
Nafotil hřbitov na Rejvízu v zimě, šejkové z Emirátů si ze snímku sedli na zadek

Pro výrobu bioplynu lze použít nejrůznější biologicky rozložitelné odpady, jako jsou odpady z potravinářských provozů, kaly z čistíren odpadních vod či rostlinné zbytky, které lidé odkládají do hnědých kontejnerů.

„Hlavním artiklem, ze kterého vyrábíme energii, jsou bioodpady. S materiálem, který se energeticky vytěží, chceme dál pracovat tak, aby se dal využít jako palivo, hnojivo či část paliv do auta,“ řekl člen představenstva firmy EFG Petr Štěrba.

Palivo budoucnosti

O biometanu se často hovoří jako o palivu budoucnosti. Má nejnižší emise skleníkových plynů a v porovnání s ostatními biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu. Jeho velkou výhodou oproti jiným druhům obnovitelné energie je, že je možné jej uložit.

„Akumulační příležitosti biometanu se výborně doplňují s větrnými a solárními elektrárnami. Tím, jak velký potenciál v Česku biometan má, roste i snadno využitelný potenciál větrných a fotovoltaických elektráren,” řekl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Trhy v polském Zabělkově.
Češi berou polské trhy útokem. Hlavním důvodem je cena a pestřejší výběr

Za rok se má v Rapotíně biometanu vyrobit 1,3 milionu kubických metrů, což představuje snížení emisí oxidu uhličitého o 57 tun. Podle výkonné ředitelky Českého plynárenského svazu Lenky Kovačovské může podíl biometanu dosáhnout do třiceti let až deseti procent z celkové spotřeby zemního plynu v Česku.

„Velkou výhodou je, že produkce biometanu je kontinuální a není závislá na počasí. Biometan je svým složením identický se zemním plynem, tudíž vše, co funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan. Plynové kotle, vařiče či auta na stlačený zemní plyn budou na biometan bezproblémově fungovat, a to bez nutnosti jakýchkoli úprav technologií nebo jiných investic,“ uzavřela.