Proč se nesmí prošlé léky nadále užívat? Třeba se mohou ještě někdy hodit.
U léků s prošlou dobou použitelnosti již není výrobcem zaručena jejich bezpečnost, kvalita ani účinnost. Ke ztrátě účinnosti nedojde ihned po datu expirace, ale léky rozhodně nedoporučujeme používat. Ať už je znehodnocení patrné na první pohled (pozn. red. skvrny na tabletách, zakalení roztoku) nebo léky vypadají nezávadně, všechny je potřeba bezpečně zlikvidovat.

Jak léky bezpečně zlikvidovat? Co se stane, když je vyhodím do koše?
Léky bezplatně odneste do jakékoliv lékárny, která je povinna léky převzít a shromáždit do plastových uzamčených kontejnerů. Odvoz nebezpečného odpadu je prováděn příslušnou certifikovanou firmou a v lékárně je evidován. Prošlé léky jsou odváženy do spalovny, kde se likvidují i s kontejnery za vysokých teplot a s kontrolou emisí. Léky přineste ideálně v původním balení. Prázdné lahvičky, krabičky ani blistry nosit nemusíte, můžete je vyhodit běžným způsobem. Prošlé léky nepatří do koše. Odtud se mohou dostat na skládku a ohrozit životní prostředí. Navíc se mohou při nesprávné likvidaci dostat do nepovolaných rukou a ohrozit zdraví nejen dětí.

A jak léky správně skladovat?

Léky uchovávejte v originálním balení, které lék chrání před světlem, podle instrukcí v příbalovém letáku. Domácí lékárničku uložte mimo dosah a dohled dětí, na suché a čisté místo. Některé léky vyžadují uchovávání v chladu, některé je nutné naopak před chladem a mrazem chránit. Jiné léky lze užívat po otevření jen omezenou dobu. Všechny tyto informace dostanete při výdeji konkrétního přípravku v každé dobré lékárně, ale jsou uvedeny i na obalu. Pravidelně kontrolujte datum expirace i vzhled léků, a to minimálně jednou ročně. Léky nesmí změnit barvu, konzistenci ani vůni. Pokud v lékárničce najdete ještě nedobrané léky na předpis, nenechávejte si je na další léčbu, ale odneste je spolu s prošlými léky do lékárny k likvidaci. Zamezíte tak riziku poškození zdraví při chybném vyhodnocení příznaků nemoci, navíc si uděláte v rámci generálního úklidu hezký pořádek.