Již desátý ročník Velké ceny Krnova se uskuteční 18. července v areálu střelnice střeleckého klubu v Krnově na Hlubčické ulici za Cvilínským nádražím. Celou akci pořádá Sportovně střelecký klub Krnov ve spolupráci s Městským úřadem v Krnově a OMS Bruntál.

Podmínky účasti jsou předem dané. Soutěže se mohou zúčastnit členové mysliveckých sborů, honiteb a společnost organizací, které jsou držiteli zbrojního pasu. Mezi podmínky soutěže patří střelba dle střeleckého řádu pro mysliveckou a sportovní střelbu. Počet položek nebude omezen, ale bude vycházet z počtu startujících. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi. Povolené střelivo do 2,5 milimetrů a váha brokové náplně o váze maximálně dvaceti osmi gramů.

Na soutěžící čeká mnoho disciplín. Mezi první patří Velká cena Krnova, při které se hodnotí dvě nejlepší položky po dvaceti terčích. Cena jedné položky činí sto korun. Druhá soutěž nese název Velká cena Krnova – soutěž družstev. Družstva se skládají ze tří členů. Hodnotí se střelba na loveckém kole o počtu deseti terčů. Střílí vždy celé družstvo současně s hodnocením dvou nejlepších položek, přičemž cena jedné položky činí 200 korun. Také ani zde není počet položek omezen. Pro výherce v kategorii jednotlivců jsou připraveny do desátého místa věcné ceny a možnost odstřelu zvěře. Pro družstva pouze do třetího místa.

Začátek celé soutěže je datován na sobotu na 8 hodin. První se na programu objeví prezentace s následným zahájením soutěže. Po ukončení proběhne přátelské posezení. Pro zájemce je připraven trénink již v pátek od 15 hodin.

Organizátoři slibují bohaté občerstvení nebo možnost zajištění ubytování po domluvě. Prodej střeliva kulové, malorážkové i brokové bude zajištěn na střelnici.Součástí celého areálu je také střelnice na sto metrů. Účastníci si mohou nastřelit své vlastní kulové zbraně. Bližší informace naleznete na telefonním čísle 554 611 967 nebo 775 242 380.