Zájemci o zápas se zpočátku scházeli na zahradě pana Stoklasy. Trénovali na trávníku, později na starých matracích a vrcholem komfortu byla vyřazená stanová plachta.

První veřejné utkání se uskutečnilo v roce 1949 ve Slezském domově. Oddíl měl tehdy dvanáct členů, deset dorostenců a dva muže. Málokterý oddíl začínal svou činnost s tak primitivními podmínkami jako tenhle. Je proto obdivuhodné, že se může za celou dobu trvání vykázat tak úspěšnou činností a reprezentací jednoty města i kraje. Z pohledu dnešních podmínek je téměř neuvěřitelné, že by mohl vzniknout oddíl, který nemá nejzákladnější podmínky pro svou sportovní činnost.V tomto případě je vidět, co všechno dokáže nadšení, obětavost a vytrvalost.

Sportovci nacházejí pochopení až po dvou letech od vzniku oddílu v Ostravě, odkud k přátelským utkáním mají vypůjčené žíněnky i starší dresy. Tento rok se vyznačoval pravidelnými tréninky dvakrát týdně. Během roku se uskutečnilo šest přátelských utkání, ve kterých tehdejší členové získávali první zkušenosti. V roce 1952 dostal konečně oddíl žíněnky, s čímž odpadly starosti s vypůjčováním od jiných oddílů. Situaci oddílu značně komplikovaly hojné počty mužů, kteří museli nastoupit na povinnou vojenskou službu. Ale i přes tyto nemalé potíže oddíl získal první tituly. Břožek a Didimovský se stávají prvními krnovskými dorosteneckými mistry ČSR. Rok 1954 – 1957 byl obdobím, kdy se oddíl sice vykazuje statisticky, ale je bez činnosti.

Čtyřletá přestávka

Kritická situace nastala vnitřními rozpory a postupným odchodem sportovců na vojnu. Upadla i péče o pracovní zálohy. Po čtyřleté přestávce opět započala činnost pod vedením Arnošta Stoklasy. Oddíl v tu dobu vykazoval dvacet šest členů. Trénovalo se však pouze jednou týdně. V roce 1959 se zaznamenal počáteční výkonnostní obrat. Mimo Stoklasy se zapojil do trenérské práce i Vojtěch Dudek.

Do oddílu se také vrátili řečtí chlapci, kteří výkonnostně kulminovali. V krajském přeboru se stali přeborníky Stambulidis, Miovský a Karajanis. V dalších dvou letech 1961 až 1962 se projevily první výsledky usilovné trenérské práce. Soutěží družstvo dorostu a mužů. Období 1966 až 1968 je ve znamení posledního vzestupu, kdy se projevily výsledky započaté práce již v předchozích létech.

Přeborníkem ČSSR se stal dorostenec Chromík, Zapletal a Staníček. Do družstva juniorských reprezentantů ČSSR byli pro rok 1967 zařazeni naši odchovanci Gemela, Nepustil, Sedlařík a Staníček. V dalším roce 1971 pokračovala stagnace oddílu a do probíhajících soutěží zasahovali pouze jednotlivci.

Situace v oddílu se dostává do pohybu

Registrováno bylo třináct dospělých a dvanáct dorostenců. Tréninky vedl Sedlařík, trénovalo se nepravidelně. V roce 1972 se situace v oddílu dostala opět do pohybu. V celokrajském hodnocení oddílů byl oddíl Lokomotivy Krnov vyhodnocen jako jeden z nejlepších. Tento trend pokračuje i v roce 1976. Na krajském přeboru mladšího dorostu za účasti sedmi družstev si odvážejí dorostenci 1. místo a jedenáct přebornických titulů. Objevují se i nadějní jednotlivci: Kryštofek, Drmola, Jaško, Keclík, Šrek a Sýkora. Mladší žáci vybojovali šest krajských přebornických titulů a přibývají i nová jména.

V přeboru ČSR za účasti dvaceti tří oddílů vybojovali mladší dorostenci tři přebornické tituly (Jaško, Drmola a Pelikán) a dvě 2. místa. Bohužel obětavý trenér Čuřík v dubnu ukončil činnost. Nastala opět kritická situace, kdy oddíl musel být dán po prázdninách do klidu.

Až v období 1981 až 1985 nastal velký nárůst žactva. V roce 1983 má dokonce oddíl registrováno šedesát členů. Převratné události v naší zemi v závěru roku 1989 se nijak zvlášť neprojevily v práci oddílu. Obětavý trenér Drmola vedl tréninky třikrát týdně. Díky jeho velké iniciativě měly stále lepší účast, navíc se v oddílu objevují první dívky, které se začaly nesměle seznamovat s činností oddílu. Ty se v novém prostředí rychle zadaptovaly a roku 1992 se poprvé účastní soutěží.

V oblastním přeboru nastupují jako jednotlivci a hned dosahují pěkných výsledků. Ve volném stylu ve svých váhových kategoriích vítězí Balcarová a Ševčíková, na 2. místě Tomanová. Také v řecko-římském zápase jsou opět Balcarová a Ševčíková jako vítězky. Družstvo mladších žáků v oblastním přeboru v řecko-římském zápase se umisťuje na druhém místě a ve volném stylu je to třetí příčka. V roce 1995 bylo v oddíle registrováno 6 mužů, 6 dorostenců, 1 dorostenka, 13 starších žáků, 14 mladších žáků a 15 žáků v přípravce při DDM Krnov.

Výbor oddílu pracoval ve stejném složení. Trenéra Drmolu posílili trenéři Krištofík a Kačmarčík a jejich dobrá spolupráce se odrazila ve výsledcích oddílu. Družstvo mladších žáků vybojovalo 2. místo.

Poslední léta

O největší úspěchy krnovského zápasu se v posledních letech postarali Vojtěch Kačmarčík, reprezentant ČR a držitel šestnácti titulů mistra ČR a trenér Zdeněk Drmola, který reprezentoval ČR na mistrovství světa veteránů a umístil se na 5. místě. V kategorii žen Krnov se úspěšně zviditelnila reprezentantka ČR Veronika Balcarová, držitelka devíti titulů mistr ČR, která si vybojovala účast na mistrovství světa juniorek a skončila na patnáctém místě. Z nadějných zápasníků v současné době naše město reprezentuje například Matouš Morbitzer, který je ve svých čtrnácti letech držitelem 6 titulů mistra ČR a zvítězil na Olympiádě mládeže 2007.

Úspěchy posledních let

Stanislav Berkovec - dvakrát se stal mistrem ČR.
Patrik Žolna - jednou se stal mistrem ČR, jednou se umístil na 2. místě a 3. místě.
Matouš Morbitzer - osminásobný mistr ČR, jednou se umístil na 2. místě, třikrát se umístil na 3. místě, jednou se umístil na 1. místě na Dětské Olympiádě 2007.
František Řehák - dvakrát se umístil na 2. místě, jednou se umístil na 3. místě.
Zdenek Růžek - jednou se stal mistrem ČR, jednou se umístil na 3. místě.
Marcel Morbitzer - čtyřnásobný mistr ČR, jednou se umístil na 2. místě, dvakrát se umístil na 3. místě.
Antonín Štrbík - jednou se umístil na 2. místě, jednou se umístil na 3. místě.
Daniel Indruch - dvakrát se umístil na 2. místě, jednou se umístil na 3. místě.
David Michna - jednou se stal mistrem ČR, jednou se umístil na 3. místě.